Με Άποψη

Επενδυτική πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη


* Γράφει ο Λόης Λαμπριανίδης, Γ. Γ. Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Τα κόμματα που κυβέρνησαν επί μια 40ετία, απέτυχαν να προσελκύσουν επενδύσεις και να επιτύχουν τη σύγκλιση της Ελλάδας με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο εισοδήματος και ανάπτυξης - οικονομικής και όχι μόνο.

Σ' αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα, η χώρα όχι μόνον δεν μπόρεσε να βελτιώσει την θέση της στον διεθνή καταμερισμό, βελτιώνοντας την τεχνολογική δυνατότητα και την πολυπλοκότητα της παραγωγής της, αλλά αντιθέτως υποχώρησε σταδιακά, με αποτέλεσμα να συμπαρασυρθεί και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Διαπιστώνεται απόλυτη αλλά και συγκριτική υστέρηση της Ελλάδας σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο και το επίπεδο άλλων χωρών παρεμφερούς επιπέδου ανάπτυξης και σε άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως π.χ. η εξαγωγική καθήλωση, οι ασήμαντες ποσοστιαία δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και οι διαχρονικά απελπιστικά περιορισμένες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

Με την προσδοκία να γίνει ένας νηφάλιος διάλογος επ’ αυτών των θεμάτων, επιχειρούμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα. Και κυρίως να αναδείξουμε την αντίθεση ανάμεσα αφενός στα πενιχρά αποτελέσματα της αναπτυξιακής στρατηγικής των κομμάτων που έφεραν την κυβερνητική ευθύνη όλο αυτό το διάστημα και αφετέρου στην αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργεί η σημερινή κυβέρνηση.

Διαβάστε τη μελέτη εδώ

Διαβάστε επίσης