Χρηστικά

Ανοίγει ο χορός των ρυθμίσεων χρεών προς Εφορία και ΕΦΚΑ


Η κρίσιμη εβδομάδα οι ημερομηνίες «κλειδιά» και οι προϋποθέσεις για φορολογούμενους και ασφαλισμένους

Μέχρι την Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών σε 36-72 δόσεις, την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την επανένταξη στις 100 και 120  δόσεις προς την Εφορία και προς τον ΕΦΚΑ, ενώ οι επιπλέον χρονικό περιθώριο, έχουν οι οφειλέτες των Ταμείων, οι οφειλές ασφαλισμένων, των οποίων δεν έχουν διαβιβαστεί στον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, μέχρι την Παρασκευή, η ΑΑΔΕ θα ανοίξει την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών σε 36 ή 72 δόσεις, των πληττόμενων από την πανδημία.

Η καθυστέρηση ενεργοποίησης της πλατφόρμας, καθώς η ρύθμιση έχει νομοθετηθεί από τον Ιούλιο, είναι σκόπιμης, καθώς αποτελεί πίεση προς τους πληττόμενους οφειλέτες, να είναι συνεπείς στην πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεών τους ή παλαιότερων ρυθμίσεων, ώστε να έχουν δικαίωμα ένταξης στη νέα ρύθμιση.

Η ρύθμιση των 36 - 72 δόσεων αφορά στα χρέη προς την Εφορία των πληττόμενων, που βεβαιώθηκαν την περίοδο από 1η-3-2020 έως  31η-7-2021.

Η σχετική διάταξη προβλέπει πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, αλλά η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

 • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρυθμίσεως δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους άνω των 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων.
 • Οι οφειλές που θα ρυθμιστούν σε έως 36 δόσεις δεν θα επιβαρύνονται με τόκο. 
 • Οι οφειλές που θα ενταχθούν στις 72 δόσεις θα βαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.
 • Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση της συγκεκριμένης δόσης με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
 • Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Ποιοι εντάσσονται

Στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων εντάσσονται οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αφορά συγκεκριμένα οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

 • είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021,
 • είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021,
 • είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,
 • είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.
 • Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής.

Ποιες οφειλές εντάσσονται

Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οι ακόλουθες 7 κατηγορίες χρεών προς την Εφορία:

 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 αλλά παρατάθηκαν αρχικά για 4 μήνες και εν συνεχεία όλες μαζί έως και την 31η-12-2021.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 11η-3-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-4-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-8-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-5-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 30η-9-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες την 1η-6-2020 και η είσπραξή τους ανεστάλη αρχικά μέχρι και την 31η-10-2020 και στη συνέχεια μέχρι και την 31η-12-2021.
 • Οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 και η είσπραξή τους ανεστάλη μέχρι και την 31η-12-2021.
 • Λοιπές αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα όπως οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, από ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2020 που  έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ., πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Ποιες οφειλές μένουν εκτός

Δεν μπορούν να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις:

 • Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, που βεβαιώνεται με τα φετινά εκκαθαριστικά σημειώματα. 
 • Οφειλές, οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.
 • Δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.

Η αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 ή 120 δόσεων

Οι οφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ που χαρακτηρίζονται πληττόμενοι από την πανδημία και οι οποίοι απώλεσαν τις παλαιές ρυθμίσεις 100 ή 120 δόσεων, επειδή δεν κατέβαλαν δόσεις που έληξαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, μπορούν να επανενταχθούν σε αυτές.

Προϋπόθεση είναι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport  της ΑΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και να καταβάλουν έως την 30η Σεπτεμβρίου, δύο δόσεις, εκείνη του Αυγούστου 2021 και τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν, θα μεταφερθούν στους μήνες, μετά τη λήξη της  τελευταίας δόσης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των δόσεων να αυξηθεί ισόποσα. Δηλαδή, αν οι αρχικές δόσεις ήταν 90 και οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν ήταν 10, οι συνολικοί μήνες εξόφλησης θα γίνουν 100 κ.ο.κ..

Έξτρα ρύθμιση για τα χρέη προς τα Ταμεία

Με τις διατάξεις του άρθρου 263 του ν.4798/2021 παρατάθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που είχαν υποβάλλει αίτημα για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2019.

Η προαναφερόμενη λήξη της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/2019 (δηλ. η 30/09/2021), αφορά οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) των οποίων οι οφειλές έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ από τον e-ΕΦΚΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την 30/09/2021.

Όμως με σημερινή νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται, ότι για τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές δεν έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ ή έχει διαβιβαστεί μέρος αυτών ή αυτές βρίσκονται σε στάδιο διόρθωσης από τον e- ΕΦΚΑ, δεν ισχύει η λήξη προθεσμίας της 30ης Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι η μη υπαγωγή στη ρύθμιση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές οφειλετών θα δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση, με την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, μετά το πέρας της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, αφού διαβιβαστούν οι οφειλές.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα