Χρηστικά

Για ποια χρέη άνοιξαν ξανά οι ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων


Οι προθεσμίες και οι προϋποθέσεις για την επανένταξη στων οφειλετών και πότε κινδυνεύουν να τις χάσουν ξανά

Με την πληρωμή δύο δόσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου οι οφειλέτες της εφορίας που έχασαν τις 100 και των 120 δόσεις επανεντάσσονται στις ρυθμίσεις, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέσω του myBusinessSupport.

Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών άνοιξε σήμερα και θα μείνει ανοιχτή έως την 30η Σεπτεμβρίου.

Η ρύθμιση αφορά τους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων (ν.4321/2015) και 120 δόσεων (ν.4611/2019) και τις έχασαν στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς δεν μπορούσαν αν είναι συνεπείς λόγω έλλειψης εσόδων.

Συγκεκριμένα η επανένταξη αφορά τους φορολογούμενους που επλήγησαν από την πανδημία του COVID-19 και τέθηκαν εκτός αυτών των ρυθμίσεων στο διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2021.

Οι εν λόγω οφειλέτες, για να επανενταχθούν, αφενός θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο myBusinessSupport, αφετέρου να πληρώσουν έως την 30η Σεπτεμβρίου τη δόση του Αυγούστου και τη δόση του Σεπτεμβρίου. Αναλυτικότερα η ρύθμιση αφορά τους οφειλέτες οι οποίοι:

 • Είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020. Ως «νόμιμος τρόπος τακτοποίησης» λαμβάνεται υπόψη ακόμη και η υπαγωγή απλήρωτων δόσεων των ρυθμίσεων των λοιπών αυτών οφειλών στο - προβλεπόμενο από άλλες έκτακτες διατάξεις - καθεστώς αναστολής πληρωμών μέχρι και τις 31-12-2021.
 • Είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας κορονοϊού μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων ή 120 δόσεων ως εξής:

- όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-12-2019 για τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 και

- όλες τις δόσεις που έληξαν μέχρι την 31η-1-2020 για τη ρύθμιση του ν.4611/2019

 • Έχασαν τον Απρίλιο του 2021 τη δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020. 

Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν στο διάστημα της απώλειας της ρύθμισης, δεν αναζητούνται τώρα, ούτε αθροίζονται και μοιράζονται στους μήνες που απομένουν μέχρι τον ανώτατο αριθμό της ρύθμισης, αλλά επεκτείνουν τον αριθμό των δόσεων κατά τον αριθμό των μηνών που χάθηκαν.

Παράδειγμα, εάν κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει για 10 μήνες και έχει ρυθμίσει αρχικά την οφειλή του σε 120 δόσεις,  η ρύθμιση των 120 δόσεων θα επεκταθεί για επιπλέον 10 μήνες και θα φτάσει στους 130.

Πώς χάνονται οι ρυθμίσεις

Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 4321/2015 χάνεται:

 • Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει α) τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
 • Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 •  Αν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.
 • Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων του  Ν. 4611/2019 χάνεται:

 • Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με τον ν.4611/2019
 • Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 • Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.
 • Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ' υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα