Χρηστικά

Ανατροπή στο τέλος επιτηδεύματος!


Το πήραν πίσω για τους αγρότες, μετά τις έντονες αντιδράσεις -  Νέα εκκαθαριστικά σημειώματα θα εκδοθούν σε όσους έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις

Στην  αναστολή της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες προχώρησε η κυβέρνηση κατόπιν των ισχυρών αντιδράσεων που εκδηλώθηκαν, για το «χαράτσι» των 650 ευρώ που ήδη είχε ήδη βεβαιωθεί σε χιλιάδες υπόχρεους.

Το θέμα που έφερε στην επιφάνεια το Σin, προκάλεσε ευρύτατες αντιδράσεις, καθώς η επαρχία «έβραζε» για τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν σε όσους αγρότες είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις και το ίδιο θα συνέβαινε και για όσους την υποβάλουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Τη σχετική υπαναχώρηση έκανε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, λέγοντας ότι με νομοθετική διάταξη που θα προωθηθεί σύντομα θα απαλλαγούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος, από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, ο κ. Βεσυρόπουλος είπε, ότι, «θα συνιστούσε παραλογισμό, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, να επιβαρυνθούν οι αγρότες με την καταβολή τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με απόφαση του Πρωθυπουργού προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η σχετική νομοθετική ρύθμιση».

Σύμφωνα με το νόμο, που είχε ψηφιστεί με το β΄ Μνημόνιο, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ την 1-1-2014 απαλλάσσονταν από το τέλος επιτηδεύματος, για μια πενταετία.

Η πενταετία συμπληρώθηκε το 2018, οπότε για το φορολογικό έτος 2019, βεβαιώνεται κανονικά το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ.

Αυτό ισχύει επειδή οι αγρότες οι οποίοι έως το 2013 υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και από την 1-1-2014 υποχρεώθηκαν να τηρήσουν βιβλία και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η μετάβαση αυτή, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θεωρείται ότι αποτελεί πρώτη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα 5 χρόνια, εξαιρούνταν από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Όμως, ενώπιον των αντιδράσεων, η κυβέρνηση υποχώρησε και με αφορμή και τις συνέπειες της πανδημίας, αποφάσισε να ακυρώσει τη φετινή πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος.

Σημειώνεται ότι την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση 2019 θα γλίτωναν ούτως ή άλλως, οι αγρότες που μετέβησαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από το 2014 (έχουν συμπληρώσει πενταετία), αλλά έχουν έδρα των αγροτικών τους δραστηριοτήτων σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Ωστόσο, θα πλήρωναν το τέλος επιτηδεύματος, εάν είχαν την έδρα τους σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, που είναι χαρακτηρισμένοι ως τουριστικοί προορισμοί ή οι αγρότες, συμμετέχουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και πωλούν μέσω αυτών τα προϊόντα τους.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση 2019 όσοι έχουν συμπληρώσει ήδη από το 2019 το 65ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς προορισμούς ή όχι.

Νέα εκκαθαριστικά

Για όσους αγρότες έχουν υποβάλλει ήδη τη δήλωσή τους και τους βεβαιώθηκε το τέλος επιτηδεύματος, θα γίνει νέα εκκαθάριση και ο φόρος θα υπολογιστεί κανονικά στα υπόλοιπα εισοδήματά τους, χωρίς το «χαράτσι» των 650 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται

Με την ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, οι ακόλιυθες κατηγορίες επαγγελματιών:

 1. Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
 4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία  το 65ο έτος της ηλικίας.
 5. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 6. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, 
 7. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών. 
 8. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 9. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
 10. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 11. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Πόσο κοστίζει το τέλος επιτηδεύματος

Για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» (τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή με περισσότερα από 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Επίσης, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Η συζήτηση στη Βουλή 

« Η νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα έρθει άμεσα για ψήφιση στην Βουλή» προανήγγειλε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος στην Ολομέλεια.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ Διαμάντως Μανωλάκου, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος ανέφερε ότι ανάλογα με το δημοσιονομικό περιθώριο, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και θα φέρει όπως έχει εξαγγελθεί, τόσο μειώσεις φόρων αλλά και του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες. Χαρακτηριστικά είπε πως «η δημιουργία ή ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση της προκαταβολής φόρου, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες».

'Αμεσα πάντως, θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση η αναστολή του τέλους επιτηδεύματος του έτους 2019 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αποπληρωμή του λόγω της κρίσης από την πανδημία. Τόνισε πως στην κυβέρνηση «έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και θα συνιστούσε παραλογισμό, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, να επιβαρυνθούν οι αγρότες με την καταβολή τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με απόφαση του πρωθυπουργού προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η σχετική νομοθετική ρύθμιση».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος οι ωφελούμενοι που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για το 2019, είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Τόνισε πως «με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020».

Η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου αναγνώρισε πως και «η αναστολή είναι θετική εξέλιξη για τους αγρότες αλλά επιμένουμε ότι θα πρέπει όχι να ανασταλεί αλλά να καταργηθεί γιατί είναι ένας άδικος και κεφαλικός φόρος καθώς το τέλος επιτηδεύματος καταλογίζεται ανεξαρτήτως εισοδήματος του αγρότη».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης