Ενέργεια

Αγοραστή για το 22,7% της Elpedison ψάχνει η Ελλάκτωρ


 Στις κατασκευές, τα  έργα ΣΔΙΤ και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα εστιάσει ο όμιλος Ελλάκτωρ, υλοποιώντας τον  στρατηγικό σχεδιασμό που υιοθετήθηκε μετά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Βασικοί στόχοι η βελτίωση της αποδοτικότητας και η διασφάλιση των μακροπρόθεσμων προοπτικών  ανάπτυξης και κερδοφορίας.

 Η εσωτερική αναδιοργάνωση  του ομίλου θα συνδυασθεί με πληρέστερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και ρευστοποίηση συμμετοχών οι οποίες δεν εντάσσονται σε έναν από τους τρεις βασικούς κορμούς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στον ενεργειακό τομέα βασική επιλογή αποτελούν οι ΑΠΕ, όπου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις άνω των 230 εκατ. ευρώ  σε βάθος τριετίας. Εκτός στρατηγικού σχεδιασμού μένουν οι δραστηριότητες θερμικής ηλεκτροπαραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενώ λοιπόν προχωρούν οι διαδικασίες απορρόφησης της εισηγμένης θυγατρικής «ΕΛΤΕΧ Ανεμος», αποφασίζεται να ρευστοποιηθεί η συμμετοχή στην εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος «Elpedison», που κατέχει μερίδιο αγοράς (περίπου 3,5%) και εμφανίζει θετικές προοπτικές.

Υψηλό τίμημα

Η Ελλάκτωρ κατέχει το 22,7% των μετοχών της Elpedison, συμμετέχοντας ως στρατηγικός εταίρος των ΕΛΠΕ και της γαλλοϊταλικής Edison, που κατέχουν μέσω κοινοπρακτικού σχήματος 75,8%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος προτίθεται να ρευστοποιήσει αυτή τη συμμετοχή και έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές για την εξεύρεση αγοραστή. Η πώληση του 22,7% εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει 140-150 εκατ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την «Ελλάκτωρ», καθώς θα βελτιώσει θεαματικά τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Υπό άλλες συνθήκες πρώτοι ενδιαφερόμενοι θα ήταν οι δύο βασικοί μέτοχοι – τα ΕΛΠΕ και η Edison. Όμως  η ελληνική πετρελαϊκή εταιρεία είναι μάλλον αδύνατο να προχωρήσει σε κίνηση εξαγοράς όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της. Οι Γαλλοϊταλοί εμφανίζονται επίσης διστακτικοί, έχοντας αναθεωρήσει πολλές φορές τα σχέδια για την παρουσία τους στην ελληνική αγορά.

Αμφίβολο είναι αν θα υπάρξει ενδιαφέρον  από τον τρίτο μέτοχο της Elpedison, τον όμιλο Βιοχάλκο-Στασινόπουλου, ο οποίος μέσω της «Χαλκόρ-ΕΛΒΑΛ» κατέχει 1,5%.

Διερευνητικές συζητήσεις για την πώληση του 22,7% έχουν γίνει με ξένους  επιχειρηματικούς ομίλους και με  funds που ενδιαφέρονται να μπουν στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι η Elpedison διαθέτει δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, που αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση 520 εκατ. ευρώ: Η μία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ και είναι ισχύος 400 MW. Η άλλη στη Θίσβη Βοιωτίας, ισχύος 411 MW.

Διαβάστε επίσης