Χρηστικά

Στην τσιμπίδα του ΕΦΚΑ και οι εταίροι των ΙΚΕ!


Την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών σε όλους τους εταίρους των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των γενικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα

Την επιβολή εισφορών σε όλους τους εταίρους των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των γενικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, που δρομολογούνται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σήμερα, προβλέπεται πως οι εταίροι των ΙΚΕ, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη σύσταση χιλιάδων ΙΚΕ τα τελευταία χρόνια, ώστε οι μέτοχοί τους να ξεφύγουν από την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, αρκετοί επαγγελματίες έκλεισαν τις ΕΕ, τις ΟΕ, τις ΕΠΕ ή και τις ΑΕ και ίδρυσαν ΙΚΕ, οι οποίες πρέπει να σημειωθεί ότι ιδρύονται με εξαιρετικά απλές διαδικασίες και με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.

Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι ΙΚΕ χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών και το υπουργείο Εργασίας, κατόπιν προτροπής του ΕΦΚΑ, σκέπτεται να επεκτείνει την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών.

Στο πλαίσιο των αλλαγών στο ασφαλιστικό, εξετάζεται, το πώς θα επεκταθεί και στους εταίρους των ΙΚΕ η υποχρέωση ασφάλισης, ώστε να προκύψουν νέα έσοδα για τον ΕΦΚΑ, αλλά χωρίς να προκληθεί σοκ στην αγορά.

Με το ισχύον καθεστώς, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονται υποχρεωτικά ο εταίροι των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%.

Αντίθετα για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ, που ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση σύστασης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ασφαλίζεται ο μοναδικός εταίρος που συνήθως είναι και διαχειριστής της εταιρίας.

Δηλαδή, προβλέπεται πως οι εταίροι των ΙΚΕ, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο, όταν εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, τότε, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ύψους 26,95% επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου.

Επίσης, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο, πληρώνει το τρίτο πρόσωπο την εισφορά 26,95% και οι εταίροι δεν πληρώνουν τίποτα. Όσον αφορά στους μοναδικούς εταίρους Μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο 26,95% επί του αθροίσματος του μερίσματος και της αμοιβής διαχείρισης. Αν δεν υπάρχει αμοιβή, η εισφορά θα υπολογισθεί επί του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα