Χρηστικά

Στήνουν ΙΚΕ και γλιτώνουν ασφαλιστικές εισφορές


Ιδρύονται 805 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες τον μήνα ή 29 την ημέρα! Πότε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των εταίρων ή του διαχειριστή

Στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στρέφονται παλιοί και νέοι επιχειρηματίες προκειμένου να περιορίσουν σημαντικά το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Η εξάπλωση των ΙΚΕ συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και στο πρώτο εξάμηνο οι ιδρύσεις νέων εταιρειών είναι εντυπωσιακές.
Η ίδρυση ΙΚΕ, καθίσταται ακόμη πιο εύκολη, καθώς θα συστήνεται σε 13 λεπτά από την οθόνη του υπολογιστή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλει στην εξάπλωση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής.
Το βασικό πλεονέκτημα των ΙΚΕ είναι οι αισθητά μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και έτσι πλεονεκτούν στο θέμα του λειτουργικού κόστους έναντι των άλλων μορφών, όπως είναι οι ατομικές, οι ΕΠΕ, οι ΕΕ και οι ΟΕ. Αποτέλεσμα είναι, πολλοί επιχειρηματίες να κλείνουν τις υφιστάμενες εταιρικές δομές και να ανοίγουν ΙΚΕ.

Οι μειωμένες εισφορές για τις ΙΚΕ

Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονται υποχρεωτικά ο εταίροι των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%. Αντίθετα για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ, που ορίστηκε με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση σύστασης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ ασφαλίζεται ο μοναδικός εταίρος που συνήθως είναι και διαχειριστής της εταιρίας.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις ΙΚΕ προβλέπεται πως οι εταίροι, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο, όταν εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, τότε, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ύψους 26,95% επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου.

Επίσης, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο πληρώνει το τρίτο πρόσωπο την εισφορά 26,95% και οι εταίροι δεν πληρώνουν τίποτα. Όσον αφορά στους μοναδικούς εταίρους Μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο 26,95% επί του αθροίσματος του μερίσματος και της αμοιβής διαχείρισης.

Αν δεν υπάρχει αμοιβή, η εισφορά θα υπολογισθεί στα 586,08 ευρώ.
Στην ΙΚΕ σαν νεοσύστατη ο διαχειριστής πληρώνει ΕΦΚΑ, 167,95 ευρώ την πρώτη χρονιά.
Στην δεύτερη χρονιά πληρώνει ΕΦΚΑ στην αμοιβή που λαμβάνει ο (διαχειριστής ή  διαχειριστές αφαιρείτε από τα έξοδα της ΙΚΕ). Παράδειγμα όταν δίνεται αμοιβή στον διαχειριστή 1.000 ευρώ μηνιαίως, οι εισφορές του ΕΦΚΑ την δεύτερη χρονιά θα είναι 1.000Χ26,95% =269.50 ευρώ.

Η... μόδα των ΙΚΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 4.830 ΙΚΕ, που σημαίνει ότι ιδρύονται 805 τον μήνα ή 29 ΙΚΕ την ημέρα! Στην ίδια περίοδο, διαγράφηκαν 381 ΙΚΕ, που σημαίνει ότι το καθαρό αποτέλεσμα ήταν 4.449 νέες εταιρείες. Πέρυσι, στο πρώτο εξάμηνο του 2017, είχαν ιδρυθεί 3.628 ΙΚΕ.

Στις ανταγωνιστικές εταιρικές μορφές τα ισοζύγια των ιδρύσεων και διαγραφών επιχειρήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν τα ακόλουθα:

Ατομικές: Από τη 1/1/2018 έως και τις 30/6/2018 ιδρύθηκαν 8.088 ατομικές επιχειρήσεις, αλλά διαγράφηκαν 6.195, που σημαίνει ότι το καθαρό αποτέλεσμα ήταν 1.893 επιχειρήσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 είχαν εγγραφεί 9.683 ατομικές επιχειρήσεις και είχαν διακόψει τη λειτουργία τους 10.332.

Ετερόρρυθμες: Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 1.431 Ε.Ε. και διαγράφηκαν 479, ενώ πέρυσι ιδρύθηκαν 927 ΕΕ και διαγράφηκαν 790.

Ομόρρυθμες: Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 2.105 Ο.Ε. και διαγράφηκαν 1.215. Το αντίστοιχο διάστημα του 2017 οι ιδρύσεις ήταν 1.498 και οι διαγραφές 1.874 εταιρείες.

ΕΠΕ: Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 155 ΕΠΕ και διαγράφηκαν 304 εταιρείες. Στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 ιδρύθηκαν 165 και διαγράφηκαν 716 ΕΠΕ.

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι οι νέοι επιχειρηματίες επιλέγουν κατά προτεραιότητα τις ΙΚΕ και παράλληλα όσοι έχουν εταιρεία σε άλλη μορφή την κλείνουν και ανοίγουν ΙΚΕ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα