Χρηστικά

Πώς διαγράφονται οι διπλές ασφαλιστικές εισφορές


Με εισφορές έως και 25 ετών έχουν χρεωθεί στον ΟΑΕΕ χιλιάδες μισθωτοί και αγρότες χωρίς να το γνωρίζουν! Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας

Διαγράφονται οριστικά οι διπλές ασφαλιστικές εισφορές με τις οποίες χρεώθηκαν χιλιάδες μισθωτοί, αγρότες και άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι περισσότεροι από τους διλποασφαλισμένους, δεν το γνωρίζουν ότι έχουν χρεωθεί στον πρώην ΟΑΕΕ με εισφορές ίσως και 25 ετών(!) και το διαπιστώνουν όταν επιχειρούν να κάνουν διακοπή εργασιών ή αλλαγή δραστηριότητας.

Το πρόβλημα χρονίζει από τον συνταξιοδοτικό νόμο Σιούφα το 1992, μία διάταξη του οποίου προβλέπει ότι όποιος είναι μισθωτός, παρά το γεγονός ότι πλήρωνε κανονικά εισφορές στο τότε ΙΚΑ, εάν έκανε παράλληλα και έναρξη επιτηδεύματος (είχε εκδώσει μπλοκάκι), τότε όφειλε να ασφαλιστεί και στον ΟΑΕΕ. Τη… λεπτομέρεια αυτή δεν την γνώριζαν οι περισσότεροι με αποτέλεσμα μετά από χρόνια να τους καταφθάνουν «ραβασάκια» από τον ΟΑΕΕ με τα οποία τους ειδοποιούσαν ότι έχουν οφειλές κάποιες αρκετές χιλιάδες ευρώ προς τον ασφαλιστικό φορέα. Πρόκειται για τεράστια ποσά, δεδομένου ότι προ του ΕΦΚΑ, οι ελάχιστες εισφορές στον ΟΑΕΕ ήταν περίπου 400-450 ευρώ το μήνα!

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και αγρότες οι οποίοι ενώ ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, βρέθηκαν να χρωστούν και στον ΟΑΕΕ!

Πώς θα σβήνονται

Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, η οποία διαγράφει τις συγκεκριμένες οφειλές.
Αναλυτικότερα, ως προς τη διαδικασία διαγραφής, οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
  2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια: α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη, β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος, γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση, δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, και ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.
  3. Για την επίλυση των ανωτέρω ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.
  4. Για την υπαγωγή των ασφαλισμένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αμφισβήτησης υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκδίδεται σχετική απόφαση. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόμη και εάν αυτές έχουν κριθεί από τα αρμόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα