Οικονομία

Υποχώρησε το έλλειμμα στην ευρωζώνη


Μειώθηκε σε σύγκριση με το 2017, το κρατικό έλλειμμα και χρέος στην ευρωζώνη των 19 χωρών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών, κατά το προηγούμενο έτος.

Όπως αναφέρει η Eurostat, στην ευρωζώνη το κρατικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ διολίσθησε από 1% το 2017 στο 0,5% το 2018, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε από το 1% στο 0,6%.

Παράλληλα, το κρατικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ διολίσθησε από 87,1% στα τέλη του 2017, στο 85,1% στα τέλη του 2018 και στην ΕΕ των 28 από 81,7% στο 80%.