Οικονομία

Υπ. Ανάπτυξης: Ευνοϊκά δανειακά προϊόντα για επιχειρήσεις και μικροπιστώσεις


Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και εγγυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων, θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον  υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσακίρης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, τίθενται οι βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027 του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μια ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων να ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα έναρξής του.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θα ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που μαζί με τη σωστή εκτέλεση του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ θα δώσουν πρόσβαση σε κεφάλαια των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα επιδιωχθεί σωστός και διαρκής συντονισμός με τα άλλα υπουργεία, περιφέρειες και δήμους, για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, για σωστή διασφάλιση του έργου και της απορρόφησης. Θα δημιουργηθούν, δε, δεξαμενές τεχνικής βοήθειας από το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές που θα τις χρησιμοποιήσουμε για την επιτάχυνση των επενδύσεων των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».