Χρηστικά

Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων: Τα υπέρ και τα κατά


Χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πλέον τα ζευγάρια, βάσει της διάταξης νόμου που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Αρκεί μια απλή δήλωση ενός εκ των δύο συζύγων στην εφορία, έως τις 28/2/19-, για να δρομολογηθεί το φορολογικό «διαζύγιο», το οποίο έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα για τους φορολογούμενους.

Όποια ζευγάρια επιλέξουν το φορολογικό «διαζύγιο», θα έχουν και χωριστά εκκαθαριστικά και ως εκ τούτου: ο κάθε σύζυγος θα πληρώνει το φόρο εισοδήματος που του αναλογεί, θα εισπράττει σ’ άλλες περιπτώσεις την επιστροφή φόρου, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από το «φορολογικό καθεστώ»ς του συζύγου.

Για παράδειγμα, αν το «έτερο ήμισυ» έχει οφειλές στην εφορία, αυτές δεν θα συμψηφίζονται με την επιστροφή φόρου που δικαιούται ο άλλος σύζυγος. Επίσης, μέσω των χωριστών εκκαθαριστικών, διασφαλίζεται και η φορολογική ενημερότητα του συζύγου που δεν χρωστά. Μέχρι σήμερα, η εφορία μπλόκαρε την έκδοση ενημερότητας του ενός συζύγου, όταν ο άλλος είχε οφειλές προς την φορολογική διοίκηση.

Το κύριο μειονέκτημα των χωριστών δηλώσεων έγκειται κυρίως στην κάλυψη των τεκμηρίων, που συνήθως έμπαιναν υπό την σκέπη του οικογενειακού εισοδήματος. Τεκμήρια διαβίωσης όπως ΙΧ, δίδακτρα παιδιών κτλ, είναι δύσκολο να καλυφθούν από κάποιον που έχει μικρό εισόδημα. Επίσης δυσκολίες θα προκύψουν και για την κάλυψη του αφορολόγητου, μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπου πάλι το οικογενειακό εισόδημα, παρείχε την απαιτούμενη κάλυψη.

Σύμφωνα πάντα με την διάταξη που κατατέθηκε χθες, σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο. Σημειώνεται ότι με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους.

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι κάνει χωριστή φορολογική δήλωση, τότε βάσει της διάταξης, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του.
 

Διαβάστε επίσης