Χρηστικά

Χιλιάδες διπλοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα


Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Χιλιάδες διπλούς ελέγχους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Από τις αρχές του 2018 μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου οι φορολογικοί έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν ξεπέρασαν έλεγχοι τις 27.000, ενώ σχεδόν 700 υποθέσεις μαύρου χρήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν 16.979 φορολογικοί έλεγχοι σε παλαιές υποθέσεις, από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), τις Δ.Ο.Υ. και τη Φ.Α.Ε.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι εστίασαν στις υποθέσεις του έτους 2012 και προηγουμένων ετών που εκκρεμούσαν και παραγράφηκαν στις 11 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι ίδιες υπηρεσίες, δεν έμειναν μόνο στις παλαιές υποθέσεις, αλλά επέκτειναν τους ελέγχους και στις νέες υποθέσεις. Αποτέλεσμα ήταν οι έλεγχοι επί των νέων, «φρέσκων» υποθέσεων που διενεργήθηκαν έως και τον Οκτώβριο, ανήλθαν σε 10.355.

Συνολικά δηλαδή, στο δεκάμηνο οι συνολικοί φορολογικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από  το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., τις Δ.Ο.Υ. και τη Φ.Α.Ε, ανήλθαν σε 27.334 και αφορούσαν σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και σε φυσικά πρόσωπα με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον.

Επίσης στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 459 έλεγχοι από την ΥΕΔΔΕ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ), και στις 353 περιπτώσεις βρέθηκαν παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν στον τομέα της απάτης στον  Φ.Π.Α.

Και για μαύρο χρήμα

ARXH

Συγχρόνως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου απέστειλε στην ΑΑΔΕ αιτήματα με τα οποία ζήτησε στοιχεία συνολικά για 296 υποθέσεις, οι οποίες αφορούν συνολικά 684 άτομα.

Από την κατά μήνα κατανομή των υποθέσεων, τα εμπλεκόμενα άτομα ήταν 24 τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο 54, τον Μάρτιο εκτοξεύτηκαν σε 232, τον Απρίλιο 78, τον Μάιο 57, τον Ιούνιο 59, τον Ιούλιο 21, 46 τον Αύγουστο, 39 τον Σεπτέμβριο και 74 τον Οκτώβριο. Τον μήνα Οκτώβριο μάλιστα, εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 102 υποθέσεις, ενώ ολοκληρώθηκε η έρευνα επί 36 υποθέσεων.

Επίσης, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 εκδόθηκαν 830 εντολές ελέγχου, οι οποίες αφορούν τόσο νέες υποθέσεις όσο και παλαιότερες οι οποίες ήταν στο στάδιο της επεξεργασίας. Ακόμη οριστικοποιήθηκαν 181 υποθέσεις στις οποίες βεβαιώθηκαν 10,43 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 1,48 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το άρθρο 34 παρ.1 του ν.4557/2018, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις εποπτικές αρχές του άρθρου 6 του ν.4557/2018, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή αρ.47 ν.4557/2018 (πρώην αρ. 7 ν.3691/2008) διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους. Τονίζεται τέλος, ότι κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια Υπόθεση.

Διαβάστε επίσης