Χρηστικά

Διαγράφονται και επιστρέφονται φόροι και πρόστιμα δισ. ευρώ λόγω παραγραφής


Με αποφάσεις της ΑΑΔΕ σβήνονται πρόστιμα για φοροδιαφυγή, εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά και τέλη χαρτοσήμου

Σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ για τα κρατικά ταμεία οδηγεί η αυστηρή εφαρμογή του χρόνου παραγραφής στα 5+1 έτη, καθώς παρατηρείται μαζική διαγραφή προστίμων από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της ΑΑΔΕ, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύει το Σin, από τη νέα παρτίδα των αποφάσεων που δημοσιοποίησε η ΔΕΔ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δικαιώνουν τους προσφεύγοντες για διάφορους φόρους, οι οποίοι καταλογίστηκαν αφού έχει παρέλθει η πενταετία από το επίμαχο φορολογικό έτος.
Από την τελευταία «φουρνιά» των αποφάσεων της ΔΕΔ, που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι δικαιώθηκαν φορολογούμενοι για:

  • Καταθέσεις που βρέθηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς χωρίς να προκύπτουν από τα εισοδήματά τους.
  • Την επιβολή έκτακτης εισφοράς.
  • Τον καταλογισμό τελών χαρτοσήμου.
  • Την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Στους συγκεκριμένους φορολογούμενους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα στη διάρκεια του 2017. Όμως οι ελεγχόμενοι προσέφυγαν στη ΔΕΔ και σβήστηκαν όλα τα «εκπρόθεσμα» πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν, ενώ επιστρέφονται τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. 

Αξιοσημείωτο είναι πως από το φθινόπωρο του 2017, οι προσφυγές στη ΔΕΔ είναι μαζικές, επειδή είχαν προηγηθεί οι οριστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που απαγόρευσαν στο υπουργείο Οικονομικών να επιμηκύνει τον χρόνο εντός του οποίου οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να ελέγξουν τον φορολογούμενο.

Με τη νομολογία που ήδη ισχύει, η ΔΕΔ πλέον υποχρεούται να διαγράψει τα πρόστιμα που τυχόν έχουν επιβληθεί ακόμη και για τρανταχτές υποθέσεις φοροδιαφυγής, εφόσον ο έλεγχος ήταν εκπρόθεσμος.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί τα κρατικά έσοδα αφού το υπουργείο Οικονομικών έχει υπολογίσει στην είσπραξη των συγκεκριμένων ποσών και θα αποτυπωθεί στην υστέρηση των φορολογικών εσόδων.

Οι 4 χρόνοι της παραγραφής

Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2017, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των διοικητικών δικαστηρίων και τις ερμηνείες της ΑΑΔΕ, υπάρχουν τέσσερις χρόνοι παραγραφής των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και αυτοί δεν είναι σαφείς. Ειδικότερα:

  1. Η κανονική περίοδος παραγραφής είναι πενταετής και «μετράει» από τη λήξη του έτους, στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η σχετική φορολογική δήλωση. Στην ουσία είναι 5+1 έτη και συγκεκριμένα για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 (οικονομικά έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011), το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση οριστικών πράξεων σε βάρος του παραγράφηκε την 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 και 31/12/2016, αντίστοιχα.
  2. Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρωματικά» στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού. Αν βρεθούν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, η Εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο για μια δεκαετία πίσω.
  3. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Για την περίπτωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση, αναμένεται η τελική γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  4. Για τις χρήσεις 2012 και μετά προβλέπεται εικοσαετής περίοδος παραγραφής σε περίπτωση διαπίστωσης φοροδιαφυγής. Όμως η 20ετία δεν ισχύει για τις υποθέσεις προ του 2012, αλλά η 20ετία ισχύει για τις υποθέσεις μετά το 2012. Δηλαδή μια υπόθεση του 2011, ακόμη και εάν οι ελεγκτικές αρχές έχουν εντοπίσει φοροδιαφυγή, έχει παραγραφεί, εκτός και αν υπάρξουν συμπληρωματικά στοιχεία. Οι υποθέσεις του έτους 2012, παραμένουν ανοιχτές για μια 20ετία και η εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο μέχρι το έτος 2032 κ.ο.κ.

Οι τελευταίες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
Διαβάστε επίσης