Χρηστικά

«Τυφλά» τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τα αναδρομικά!


Για παραγραφή του δικαιώματος της Εφορίας να καταλογίσει πρόστιμα σε υποθέσεις του 2012 κάνουν λόγο οι λογιστές – χιλιάδες οι προσφυγές στη ΔΕΔ

Μαζικές προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών υποβάλουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για τα «τυφλά» εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων για τη μη δήλωση των αναδρομικών, που έλαβαν στα έτη από το 2001 έως 2012.

Με τα σημειώματα τους καταλογίστηκε πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις, για αποδοχές που δήλωσαν όταν τις έλαβαν, αλλά αποδεικνύεται ότι αρκετοί εξ αυτών τις είχαν δηλώσει, ενώ το κυριότερο, τα περισσότερα έτη έχουν παραγραφεί.
Πρόκειται για πάνω από 71.000 περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε, το έτος 2017. Η υπηρεσία που εντόπισε τις συγκεκριμένες παραλείψεις, απέστειλε στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία προς περεταίρω αξιοποίηση, τα οποία όμως ξεχάστηκαν σε κάποιο συρτάρι.

Το αρχείο των διασταυρώσεων το θυμήθηκαν μόλις στις 18 Δεκεμβρίου 2019 όταν και απέστειλαν αντίγραφο στις εφορίες, μαζί με έγγραφο σημείωμα με το οποίο τους ζητούσαν να αποστείλουν άμεσα σημειώματα βεβαίωσης του φόρου και των προσαυξήσεων στους φορολογούμενους που είναι στις λίστες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αν δεν προλάβαιναν την ημερομηνία, τότε οι υποθέσεις θα παραγράφονταν, καθώς στις 31/12/2019 παραγράφηκε η χρήση 2013.
Οι κατά τόπους εφορίες φυσικά δεν πρόλαβαν να στείλουν σημειώματα σε όλους (200.000), αλλά επέλεξαν εκείνους με τα υψηλότερα ποσά (71.000) και οι υπόλοιποι είτε γλίτωσαν, είτε απέφυγαν την μια άσκοπη ταλαιπωρία.

Γκάφα στην γκάφα;

Όμως αποδεικνύεται ότι η γκάφα της ΑΑΔΕ, που ξέχασε για μια διετία, στο συρτάρι τα στοιχεία των διασταυρώσεων έχει και συνέχεια, καθώς σύμφωνα με φοροτεχνικούς υπάρχουν κενά στην όλη διαδικασία καταλογισμού φόρων και προστίμων για τα αδήλωτα αναδρομικά.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πάνε στην οικεία ΔΟΥ και να διορθώσουν τυχόν λάθος, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν προσφυγή στη ΔΕΔ. Ειδικότερα, έλαβαν σημειώματα με πρόσθετους φόρους, ακόμη και φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν δηλώσει τα αναδρομικά που έλαβαν τη συγκεκριμένη περίοδο και πλήρωσαν τον φόρο που αναλογούσε.

Όμως, τότε οι τροποιητικές δηλώσεις ήταν χειρόγραφες και ορισμένες δεν πέρασαν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Taxisnet, με αποτέλεσμα να φαίνονται ως φοροφυγάδες.

Ακόμη και αν έχουν ανά χείρας το αντίγραφο της τροποιητικής φορολογικής δήλωσης, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους στην εφορία, αλλά θα δικαιωθούν μόνο αν κάνουν προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που σημαίνει ταλαιπωρία. Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των εκκαθαριστικών, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Παραγραφή;

Ταυτόχρονα όμως τίθεται θέμα παραγραφής, του δικαιώματος της Εφορίας να καταλογίσει φόρους και προσαυξήσεις σε υποθέσεις που είναι πέραν της πενταετίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τις προσαρμογές που έγιναν αναγκαστικά στη φορολογική νομοθεσία, η κανονική περίοδος παραγραφής είναι πενταετής. Η πενταετία αρχίζει να «μετράει» αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου πρέπει να υποβληθεί η σχετική φορολογική δήλωση. Δηλαδή, η προθεσμία παραγραφής υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2013 έληξε στις 31-12-2019, δηλαδή 5 έτη ακριβώς μετά την 31η-12-2014.

Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία δεν μπορεί να βεβαιώσει φόρο στις υποθέσεις, που αφορούν στο έτος 2012 ή προγενέστερα. Έτσι τίθεται εν αμφιβόλω η βεβαίωση εντός του 2019, φόρων και προστίμων, για αναδρομικά που καταβλήθηκαν και δεν δηλώθηκαν το έτος 2012 και προηγουμένων.

Από την ΑΑΔΕ υποστηρίζουν ότι, η βεβαίωση των συγκεκριμένων φόρων και προστίμων, ορθώς έγινε εντός του 2019, επειδή επρόκειτο για συμπληρωματικά στοιχεία ή επειδή τα συγκεκριμένα ποσά (των ετών 2012 και προγενέστερα) συμβεβαιώθηκαν με εκείνα του 2013.

Όμως η νομοθεσία, για τα «συμπληρωματικά στοιχεία» προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, στοιχεία τα οποία θεωρούνται «συμπληρωματικά» και αποδεικνύουν ότι το πραγματικό ύψος της φορολογητέας ύλης και του φόρου που έπρεπε να πληρώσει ο φορολογούμενος είναι μεγαλύτερο κι ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ήταν ανακριβείς, τότε η περίοδος παραγραφής παρατείνεται για 5 ακόμη έτη και γίνεται δεκαετής.

Ωστόσο τα συγκεκριμένα στοιχεία, για να θεωρηθούν συμπληρωματικά και να επεκτείνουν τον χρόνο παραγραφής, θα πρέπει να μην ήταν σε γνώση της φορολογικής αρχής.

Όμως, η μη υποβολή δήλωσης για τα αναδρομικά, θα μπορούσε εύκολα να εντοπιστεί από τις ελεγκτικές αρχές, οι οποίες είχαν τα στοιχεία στο taxisnet, αλλά καθυστέρησαν να τα διασταυρώσουν και να τα αξιοποιήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται με ενδιαφέρον οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, επί των χιλιάδων προσφυγών που υποβάλλονται από όσους θεωρούν τους εαυτούς τους, θιγμένους.

Διαβάστε επίσης