Τράπεζες

ΤτΕ προς Attica: Ενημερώστε έως 5 Ιουλίου για τη συγχώνευση με την Παγκρήτια


Η Τράπεζα της Ελλάδος με επιστολή της ζητεί από την Attica Bank να ενημερώσει το αργότερο στις 5 Ιουλίου τις εποπτικές αρχές, για τον τρόπο με τον οποίο η νέα τράπεζα που θα προκύψει από τη δρομολογούμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια θα πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια, δεδομένων των ζημιών που θα προκύψουν από την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ελλάδος καθιστά αναγκαία την άμεση κατάθεση του σχεδίου των βασικών μετόχων της Attica, που θα συμμετάσχουν στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Βασικοί μέτοχοι είναι το ΤΧΣ κατά 72,5%, το e efka με 7,6%,η Παγκρήτια με 5%  το ΤΜΕΔΕ με 4% και η Thrivest (συμφερόντων Μπάκου – Καϋμενάκη) με 4,4%. Η τελευταία είναι ο βασικός μέτοχος της Παγκρήτιας κατά 44%.

Η αύξηση δρομολογείται για το φθινόπωρο, σε ύψος κεφαλαίων που θα κρίνει η DBRS με την αποστολή της επίσημης αξιολόγησης των κεφαλαιακών αναγκών, που αναμένεται από μέρα σε μέρα. Ένα άτυπο κείμενο συγκλίνει με τις εκτιμήσεις της διοίκησης για κεφαλαιακές ανάγκες  600 εκατ. ευρώ . Υπενθυμίζεται ότι η νέα αύξηση είναι απαραίτητη για να καλύψει τις ζημιές των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο εξυγίανσης χαρτοφυλακίου από κόκκινα δάνεια και την επικείμενη υποβολή αιτήματος ένταξης στον Ηρακλή.

Συγκεκριμένα, η  Attica Bank έλαβε επιστολή από την  Τράπεζα της Ελλάδος στις 27 Ιουνίου, στην οποία, επισημαίνεται ότι με ημερομηνία αναφοράς 31/03/2024, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπολείπονται του περιθωρίου Κεφαλαιακής Κατεύθυνσης του Πυλώνα ΙΙ (Pillar 2 Guidance«P2G»).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση που συνοδεύει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Attica (Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2024), το P2G αποτελεί κεφαλαιακή κατεύθυνση και όχι κανονιστικά δεσμευτική απαίτηση η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση πιθανών ζημιών σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα πληροί τις δεσμευτικές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, Tier 1 και Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.

Περαιτέρω, στην επιστολή επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπούμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα η Τράπεζα καλείται να ενημερώσει εγγράφως την ΤτΕ έως την 5/7/2024 για τον τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσης της νέας τραπεζικής οντότητας που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση με τους ελάχιστους εν ισχύι υποχρεωτικούς εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημίες σε περίπτωση υπαγωγής των χαρτοφυλακίων στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ». Επιπρόσθετα ζητείται να προσκομιστεί άμεσα σχέδιο συμφωνίας των βασικών μετόχων των πιστωτικών ιδρυμάτων τόσο επί της αρχής, όσο και επί του τρόπου εξεύρεσης των απαραίτητων κεφαλαίων.

Αναφορικά με τα παραπάνω, η Τράπεζα κατανοεί ότι επί του παρόντος συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ των δύο βασικών Μετόχων, χωρίς όμως να έχει έρθει σε γνώση της έως σήμερα τελική καταληκτική συμφωνία.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις