Τράπεζες

Τρ.Πειραιώς: Φιλόδοξο business plan με διπλασιασμό κερδών – Μέρισμα το 2024


Δημιουργεί νέα πανευρωπαϊκή ψηφιακή τράπεζα σε συνεργασία με τη Νatech

Ψηλά τον πήχη θέτει η Τράπεζα Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025, καθώς σύμφωνα με το business plan που κατήρτισε, προσβλέπει σε διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων, μείωση των «κόκκινων» ανοιγμάτων στο 3%, πιστωτική επέκταση 7 δισ.ευρώ καθώς και διανομή μερίσματος το 2024. Επίσης θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την τράπεζα, σημείο αναφοράς του business plan είναι η δανειακή επέκταση περίπου €7δισ.κατά την περίοδο 2022-2025, φθάνοντας στα περίπου €35 δισ. εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Ένας πρόσθετος τομέας στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση, είναι αυτός του Asset Management, στοχεύοντας σε περίπου €12 δισ. συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025.

Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) σε περίπου 6% για το 2022 και σταδιακά να φτάσει στο περίπου 12% το 2025. Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους από το 2024, σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει επίσης στη διερεύνηση και νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων. Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξιοποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος και ενισχύει την ψηφιακή διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες.

Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές επιδιώξεις, ο όμιλος Πειραιώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, προχωράει συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και στην δημιουργία υποδομών που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήριαESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), στις δραστηριότητές. Η εν λόγω στρατηγική θα Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύει στην αύξηση της βιώσιμης τραπεζικής  δραστηριότητας κατά περίπου €9 δισ.

Νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους για υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη αποτελεσματικότερα και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές. Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων του Ομίλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά €1δισ., από €3,2δισ. σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από μισθώματα σε περίπου €60εκατ. το 2025 από €34εκατ. το 2021.

Κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με τη Natech

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech Α.Ε. για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. 

Η νέα πλατφόρμα BankTech, η οποία συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία, θα παρέχει υπηρεσίες Banking-as-a-Service, Buy-Now-Pay-Later, digitalonboarding και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα προς τους καταναλωτές, με ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο.

Η εν λόγω πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, με την Πειραιώς δυνητικά να συνεισφέρει πελάτες εξοικειωμένους με τα ψηφιακά μέσα, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, η αξιοποίηση της προσφοράς των ως άνω προϊόντων αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα. Οι εν λόγω ευκαιρίες μείωσης κόστους και ενίσχυσης εσόδων δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.

Συνοδευτικό υλικό

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα