Οικονομία

Τροποποιείται η απόφαση για τους περιβαλλοντικούς όρους στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης


Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λιμένας Αλεξανδρούπολης, τα έργα βελτίωσης-χωροταξική οργάνωση και εξοπλισμός του καθώς και η λειτουργία του λιμένα».

Όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν, η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφορά έργο εγκατάστασης τριών πλωτών προβλητών μόνιμης χρήσης, εντός του λιμενίσκου μικρών σκαφών του λιμένα Αλεξανδρούπολης, για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης ελλιμενισμού σε αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.