Χρηστικά

Τρία άτομα την ημέρα εντοπίζονται με μαύρο χρήμα! (πίνακες)


Ξεσκονίζονται τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ελέγχεται ακίνητη περιουσία

Μαύρο χρήμα υπάρχει πολύ - και παντού. Δεν βρίσκεται μόνο σε θυρίδες και λογαριασμούς λίγων «μεγαλοκαρχαριών»,  ούτε στις κρυψώνες του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι υπόθεση χιλιάδων «καθημερινών ανθρώπων» - επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, κατόχων σημαντικών περιουσιών που αποθησαύριζαν επί δεκαετίας αδήλωτα εισοδήματα.

Το διαπιστώνουν οι φορολογικές αρχές, που έχουν αποδυθεί την τελευταία διετία σε συστηματική, οργανωμένη ππροσπάθεια για τον εντοπισμό και τη φορολόγησή του. 

Στα «δίχτυα» που έχουν απλώσει, πιάνονται  κάθε μέρα τουλάχιστον τρεις κάτοχοι  περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων κλπ, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση τους, με βάση όσα δήλωναν στην αφορά. Στο εξάμηνο από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα, οι έλεγχο εντόπισαν 504 άτομα, με μάυρο -  αδήλωτο ή μη δικαιολογούμενο - χρήμα 50,7 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν δεσμευθεί. Σε κάποιους έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και καταλογίσθηκαν οι αναλογούντες φόροι. Αλλοι προσπαθούν ακόμη να αποδείξουν ότι... «δεν είναι ελέφαντες» κι ότι τα χρήματά τους είναι «καθαρά». 

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των συγκεκριμένων ατόμων, ξεσκονίζονται όπως επίσης και η ακίνητη περιουσία τους, μετά από εντολές που εξέδωσαν η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Τον περασμένο Ιούνιο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε 8 νέες υποθέσεις μαύρου χρήματος στις οποίες εμπλέκονται 34 άτομα για τα οποία ζητήθηκαν από το εξωτερικό, στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις που έχουν σε άλλες χώρες.

Σημειώνεται πως η συλλογή στοιχείων από ξένες τράπεζες διευκολύνεται από τις διακρατικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα αλλά και από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών.

arxh

Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του 2019, η Αρχή εντόπισε συνολικά 49 υποθέσεις, για τις οποίες ζήτησε από το εξωτερικό πληροφορίες για 173 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Επίσης η Αρχή, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 50,67 εκατ. ευρώ, τα οποία «παγώνουν» μέχρι να διαλευκανθούν οι υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2018 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στους εισαγγελείς, συνολικά 100 υποθέσεις, για τις οποίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για «μαύρο χρήμα». Το συνολικό ποσό που δεσμεύτηκε από την Αρχή, για φορολογικές υποθέσεις (φοροδιαφυγή), ανήλθε στο ποσό των 181,3 εκατ. ευρώ.  Επίσης, για 247 άτομα ζητήθηκαν από την Αρχή, πρόσθετες πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλες επενδύσεις από άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας με άλλες χώρες, παρατηρείται ότι, φέτος στους πρώτους μήνες του 2019, οι έλεγχοι τρέχουν ταχύτερα και αναλογικά εντοπίζονται περισσότερες υποθέσεις.

Τι ψάχνει η Εφορία

Ταυτόχρονα η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε έως τον Μάιο του 2019, προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. έγγραφα, με τα οποία ζήτησε πληροφορίες για 168 υποθέσεις.

aade

Στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονται 331 άτομα, ενώ για 289 υποθέσεις έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Ακόμη, στο πρώτο πεντάμηνο του 2019, οριστικοποιήθηκαν 134 υποθέσεις «μαύρου χρήματος» για τις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τον μήνα Μάιο Απρίλιο, εστάλησαν στην ΑΑΔΕ 33 έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η διερεύνηση 98 ατόμων, εμπλεκόμενων σε υποθέσεις μαύρου χρήματος.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A'» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Σημειώνεται ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους. Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Διαβάστε επίσης