Αγορές

Τοποθετήσεις σε μετοχές ελληνικών τραπεζών συνιστά η HSBC


Αναθεωρώντας επί τα βελτίω τις προβλέψεις για την εξέλιξη της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, η HSBC ανεβάζει παράλληλα τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους και τις προτείνει για αγορά.
Εκτιμά όμως ότι τα περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών είναι περιορισμένα σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, καθώς έχουν ήδη διανύσει μεγάλη ανοδική διαδρομή.

Ο βρετανικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους για την Πειραιώς (από 3,10 σε 4,40 ευρώ), την Εθνική (από 2,80 σε 3,30 ευρώ) και τη Eurobank (από 0,94 σε 1,04 ευρώ).

Για την Alpha Bank μειώνει οριακά την τιμή στόχο, από 2,50 σε 2,48 ευρώ. Την θεωρεί όμως ως καλύτερη επιλογή με βάση τη σχέση ρίσκου/αναμενόμενης απόδοσης.

Σε ανάλυσή της υπό τον τίτλο Greek Banks: Looking for Achilles’ heel (Ελληνικές τράπεζες: αναζητώντας την Αχίλλειο πτέρνα), η HSBC επισημαίνει ότι το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώνεται, η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύεται, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές των ακινήτων ανακάμπτουν.

Εκφράζει λοιπόν την άποψη ότι είναι υπερβολικοί οι φόβοι της αγοράς για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα και για την πορεία των εσόδων και της κερδοφορίας των τραπεζών.