Ελλάδα

Το πρώτο Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες


Το πρώτο Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες διοργανώνουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 15-19 Ιουλίου 2019 η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία "Απολλωνίς". Η φοίτηση θα είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες.
 
Σκοπός του πενθήμερου Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και ερευνητές χωρίς προηγούμενη, ή με μικρή, εξοικείωση με τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στις βασικές αρχές της αναδυόμενης αυτής επιστημονικής περιοχής. Μέσα από εισηγήσεις και πρακτικές ασκήσεις, θα επιχειρήσει να αναδείξει ψηφιακές μεθόδους και πρακτικές που μετασχηματίζουν την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
 
Οι θεματικές γύρω από τις οποίες θα περιστρέφεται το πρόγραμμα του θερινού σχολείου, είναι:

  • Ερμηνεύοντας τα δεδομένα: από τη διαχείριση στην επιμέλεια
  • Οπτική αναπαράσταση και παρουσίαση της πληροφορίας
  • Ψηφιακή ανάλυση κειμένου
  • Διαχείριση και ανάλυση χωρικής πληροφορίας

Εισηγητές θα είναι τόσο συνεργάτες της Υποδομής Απολλωνίς όσο και ειδικοί των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Το θερινό σχολείο απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές που θέλουν να αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ανάπτυξης ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και να γνωρίσουν και εξοικειωθούν με διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές, εν δυνάμει χρήσιμα για την έρευνά τους.
 
Η φοίτηση στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Θα γίνει επιλογή κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.

Η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Τα μαθήματα θα φιλοξενηθούν στο Αναγνωστήριο του Κτηρίου Τροίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τροίας 2).

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει, με καταληκτική ημερομηνία την 20.5.2019.

Περισσότερες πληροφορίες: https://dhss2019.apollonis-infrastructure.gr/

Διαβάστε επίσης