Χρηστικά

Νέα πάγια ρύθμιση:Το bonus, οι παγίδες και ...οι αδικίες


Ανταμοιβή για τους συνεπείς της ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων - Παραμένουν οι κατασχέσεις καταθέσεων - Αδικούνται όσοι έχουν ενταχθεί στις 12 ή 24 δόσεις

Ειδικό μπόνους προβλέπεται για τους φορολογούμενους που θα ενταχθούν στη ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, παραμένουν όμως οι κατασχέσεις καταθέσεων, ενώ αδικούνται όσοι έχουν ενταχθεί στις 12 ή 24 δόσεις.

Η νέα πάγια ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή στις 26 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε, μπορεί να έχει προλάβει η Εφορία να προβεί σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Αυτό που μπορούν πράξουν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και λαμβάνουν ραβασάκια από την Εφορία είναι να ενταχθούν άμεσα στις 12-24 δόσεις και από τις 26 Φεβρουαρίου να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση με τις περισσότερες δόσεις. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι εντάχθηκαν στις 12-24 δόσεις από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Αντίθετα, όσοι είχαν τη φαεινή ιδέα να ενταχθούν στις 12 – 24 δόσεις μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019, δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν τη νέα πάγια ρύθμιση και να διπλασιάσουν τις δόσεις αποπληρωμής των οφειλών τους.

Το μπόνους

Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση και θα  είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης μέχρι το τέλος, κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό, που ισούται με το 25% των τόκων που βάρυναν τη ρυθμιζόμενη οφειλή.

Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Η επιστροφή γίνεται κεντρικά ή τοπικά στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα με ατομικά ή μαζικά φύλλα έκπτωσης. Όσον αφορά τις ρυθμισμένες στα Τελωνεία οφειλές, για την επιστροφή του σχετικού ποσού εκδίδεται απόφαση επιστροφής από το τμήμα Δικαστικού του αρμόδιου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Τελωνείο, από την οποία προκύπτει το προς επιστροφή ποσό, η οποία αποτελεί και τίτλο πληρωμής. Συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος και του Τελωνείου.

Στην απόφαση για την επιστροφή, μνημονεύονται ο Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό και η αιτία της επιστροφής, που διατυπώνεται με σαφήνεια. Ένα εκ των αντιτύπων της απόφασης παραδίδεται στο ταμείο του Τελωνείου για την πραγματοποίηση της επιστροφής, ένα παραδίδεται στον δικαιούχο της επιστροφής, ένα παραμένει στο αρχείο του δικαστικού και ένα αντίτυπο υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τον ενιαύσιο λογαριασμό κατά τα ισχύοντα. Η επιστροφή δύναται να διενεργείται και κεντρικά.

Παραμένει η απειλή των κατασχέσεων

Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η εφορία δεν προχωράει στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που είτε έχουν επιβληθεί είτε θα επιβληθούν.

Όπως προκύπτει από τη σχετική διάταξη, στις περιπτώσεις που πιστώνονται ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, θα δεσμεύονται και θα κατάσχονται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των οφειλών που θα έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση.

Επίσης, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας. Όπως τονίζεται, η φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή ενός οφειλέτη στην πάγια ρύθμιση να μην του χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον αυτός δεν έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Δηλαδή ο οφειλέτης για να εξασφαλίσει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο του είναι απαραίτητο για να πωλήσει ένα ακίνητό του, θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα όπως, για παράδειγμα, να βάλει υποθήκη ένα ή περισσότερα ακίνητά του.

Διαβάστε επίσης