Αγορές

Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 22.100 ιδίων μετοχών


 Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι προέβη την 22/1/2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 22.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,0580 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.482,21 ευρώ.