Τράπεζες

Τελειώνει... πρόωρα τον ΛΕΠΕΤΕ η Εθνική!


Η τράπεζα σταμάτησε τις κρατήσεις εισφορών υπέρ του Λογαριασμού Επικούρησης, προεξοφλώντας το τέλος του.

Πριν ακόμη αποφασίσουν τα δικαστήρια σχετικά με τις διαφορές της τράπεζας με τους συνταξιούχους για το Λογαριασμό Επικούρησης, η Εθνική έσπευσε μονομερώς να... τελειώσει τον ΛΕΠΕΤΕ, σταματώντας την κράτηση εισφορών, εργοδοτικών και από εργαζόμενους, όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστές της τράπεζας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πρόκειται για μια πρωτοβουλία δημιουργίας τετελεσμένων από την πλευρά της διοίκησης της Εθνικής, που έχει υιοθετήσει νομική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία δεν έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών για τον ΛΕΠΕΤΕ και θεωρεί ότι θα δικαιωθεί από τον Άρειο Πάγο, όπου είναι προγραμματισμένη, τον Δεκέμβριο, η κρίσιμη δίκη για την αίτηση αναίρεσης που έχει καταθέσει η τράπεζα για απόφαση που δικαίωνε τους συνταξιούχους.

Ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με επιστολή του στη Διαχειριστική Επιτροπή ΛΕΠΕΤΕ, τονίζει ότι:

«Στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας μας, όλοι εμείς οι εν ενεργεία υπάλληλοι διαπιστώσαμε την έλλειψη κρατήσεων για την εργοδοτική και δική μας εισφορά προς το ΛΕΠΕΤΕ, χωρίς να έχουμε προς τούτο συμφωνήσει.

Δυο χρόνια μετά την αυθαίρετη κατάργηση του Λογαριασμού Επικούρησης, το ΕΤΕΑΕΠ, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του νόμου 4618/2019, ανέλαβε στο εξής την υποχρέωση καταβολής των μηνιαίων επικουρήσεών μας, ενώ η Εθνική υποχρεούται να αποδίδει προς αυτό τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης και επιπλέον συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά 40 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2023.

Παρά τα τεχνικά και ουσιαστικά ζητήματα ωστόσο που ερείδονται επί των διατάξεων του νόμου, ο νομοθέτης είχε την πρόνοια αλλά και τη σύνεση να μην υπονοήσει στο ελάχιστο την κατάργηση του Λογαριασμού, ο οποίος δύναται να καταργηθεί μόνο με συμφωνία καθενός από τους δικαιούχους του Λογαριασμού και της εργοδότριας τράπεζας. Αντ’ αυτού προχώρησε σε μια άτακτη χαρακτηρισθείσα από την ίδια ως «καταγγελία της έννομης σχέσης» του ΛΕΠΕΤΕ την οποία όπως ενημερωθήκαμε κοινοποίησε στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Παρόλα αυτά στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας μας, όλοι εμείς οι εν ενεργεία υπάλληλοι διαπιστώσαμε την έλλειψη κρατήσεων για την εργοδοτική και δική μας εισφορά προς το ΛΕΠΕΤΕ, χωρίς να έχουμε προς τούτο συμφωνήσει, ενώ μέγα θέμα τίθεται για τις μέχρι σήμερα (αχρεωστήτως;) καταβληθείσες εισφορές μας (ως παρακρατήσεις στο μισθό μας) από την εργοδότρια Τράπεζα.

Ενόψει των ανωτέρω παντελώς παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών από την πλευρά της εργοδότριας τράπεζας, δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεσή μας προς την κατάργηση της εισφοράς προς το ΛΕΠΕΤΕ και δηλώνουμε επίσης ότι θεωρούμε την εργοδότρια τράπεζα όπως και καθένα από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ατομικά υπεύθυνα για την απώλεια του εισοδήματός μας από τις εισφορές μας στο Λογαριασμό Επικούρησης, ρητώς επιφυλασσόμενοι να ασκήσουμε αξιώσεις εναντίον κάθε εμπλεκόμενου μέρους για την ζημία που προκλήθηκε και εξακολουθεί να προκαλείται στο κεφάλαιο του ΛΕΠΕΤΕ μας και κατ’ επέκταση στην περιουσία μας».

Ο Άρειος Πάγος

Η κρισιμότερη δίκη, όπως γίνεται δεκτό από όλους τους νομικούς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ, είναι προγραμματισμένη στις 17 Δεκεμβρίου, στον Άρειο Πάγο. Η απόφαση που θα εκδοθεί από το ανώτατο δικαστήριο θα είναι η πρώτη αμετάκλητη και θα δημιουργήσει νομολογία με μεγάλη βαρύτητα. Ουσιαστικά, σε αυτή τη δίκη θα κριθεί η διαμάχη των συνταξιούχων με την τράπεζα, όπως εκτιμούν νομικοί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόθεση φθάνει στον Άρειο Πάγο κατόπιν πρωτοβουλίας της Εθνικής, που προχώρησε σε ένα σημαντικό δικονομικό ελιγμό: μετά την αρχική έκδοση απόφασης σε βάρος της, σε πρώτο βαθμό, η τράπεζα «παρέκαμψε» το Εφετείο και έφερε το θέμα στον Άρειο Πάγο, πιθανότατα για να εξασφαλίσει ότι θα επιταχυνθεί η έκδοση μιας απόφασης στον υψηλότερο δικαστικό βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει εκτιμήσει και σε σχετικές σημειώσεις των οικονομικών της καταστάσεων ότι η τελική έκβαση της αντιδικίας με τους εργαζομένους θα είναι θετική για την ίδια και δεν θα υποχρεωθεί να επιβαρυνθεί με πληρωμές για την επικούρηση των συνταξιούχων.