πράσινη οικονομία
Οικονομία

Καζάζογλου – Σκούρας (Alpha Bank): Αρωγός οι τράπεζες στη πράσινη κερδοφορία των επιχειρήσεων

Η ενσωμάτωση κριτηρίων Βιωσιμότητας δίνει ανταγωνιστικό αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις, καθώς οι πελάτες (επιχειρήσεις και καταναλωτές) γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί σε θέματα ...

Ελλάδα

Μέχρι 31/12 οι αιτήσεις για επιστροφές δαπανών σε κτηνοτρόφους που αναπαράγουν τοπικές ράτσες ζώων

Στην διατήρηση και ενίσχυση της εγχώριας βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των γενετικών πόρων αποσκοπεί το πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους πουαναπαράγουν κα...

Οικονομία

Deloitte: Ο πιστωτικός κίνδυνος μετάβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στην πράσινη οικονομία

Η Deloitte Ελλάδος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης αξιολόγησης επίπτωσης στον πιστωτικό κίνδυνο από τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στην πράσινη οικονομία με τίτλο «T...