ΕΧΑΕ
Επιχειρήσεις

ΕΧΑΕ: Μειωμένα κέρδη- Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου €0,14/μετοχή

Η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών οδήγησε την εταιρεία του χρηματιστηρίου (ΕΧΑΕ) σε μειωμένη κερδοφορία στη χρήση 2020. Θα διανείμει πάντως μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή και θα δώσει...