δολάριο
Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0785 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0785 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,6830 γεν, στο 0,854...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0737 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0737 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,0580 γεν, στο 0,855...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,06%, στα 1,0705 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,0705 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,1300 γεν, στο 0,8530 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,06 %, στα 1,0782 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,0782 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 160,2830 γεν, στο 0,853...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,07%, στα 1,0883 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,0883 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 159,6800 γεν, στο 0,8537 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,26%, στα 1,0789 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,0789 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 158,1600 γεν, στο 0,8522 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,17%, στα 1,0827 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,0827 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 159,6580 γεν, στο 0,8528 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,13%, στα 1,0823 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0823 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 159,5370 γεν, στο 0,8526 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,11%, στα 1,0900 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,0900 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 160,8760 γεν, στο 0,8560 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,13%, στα 1,09 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0900 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 160,5700 γεν, στο 0,8559 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,05%, στα 1,0871 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0871 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,1620 γεν, στο 0,858...

Αγορές

Tο ευρώ υποχωρεί 0,07%, στα 1,0873 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,0873 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 160,6620 γεν, στο 0,8589 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,47%, στα 1,0903 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,47% και διαμορφώνεται στα 1,0903 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 159,6020 γεν, στο 0,8614 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,07%, στα 1,0963 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,0963 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 159,3590 γεν, στο 0,8597 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0978 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0978 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 159,6200 γεν, στο 0,860...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,08%, στα 1,0941 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,0941 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 158,5630 γεν, στο 0,8606 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,07%, στα 1,0948 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει μικρή υποχώρηση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,0948 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 157,6960 γεν, στο 0,...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,08%, στα 1,0936 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,0936 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 157,990 γεν, στο 0,8614 με τη ...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,32%, στα 1,0915 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,32% και διαμορφώνεται στα 1,0915 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 158,2800 γεν, στο 0,8611 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,13%, στα 1,09 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0900 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 162,5820 γεν, στο 0,8707 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,11%, στα 1,0958 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,0958 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,3000 γεν, στο 0,8740 με τη...