Τράπεζες

Τα μυστικά του deal της Πειραιώς με την Intrum


Όλα τα «κόκκινα» δάνεια σε νέα, γιγαντιαία εταιρεία αξίας 410 εκατ. ευρώ. Σε άλλη εταιρεία τα ιδιόκτητα ακίνητα. Τι θα γίνει με το προσωπικό.

Όλα τα «κόκκινα» δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της τράπεζας, τίθενται υπό τη διαχείριση νέων εταιρειών, που δημιουργούνται στη βάση στρατηγικής συνεργασίας με το σουηδικό όμιλο Intrum, με το διευθύνοντα σύμβουλο, Χρήστο Μεγάλου, να κάνει λόγο για μια συμφωνία αμοιβαία επωφελή («win-win»), η οποία θα φέρει στην τράπεζα μεγάλα οφέλη από την αύξηση της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας και θα ανοίξει το δρόμο για τη συμμετοχή της στα δύο σχέδια συστημικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων, που προωθούν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξηγώντας τα «μυστικά» αυτής της στρατηγικής συμφωνίας στους αναλυτές, στην τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2019, ο κ. Μεγάλου εμφανίσθηκε αρκετά ενθουσιώδης για τις προοπτικές που ανοίγονται για την τράπεζα από τη συμφωνία, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τη συμφωνία είναι τα κέρδη αποτελεσματικότητας (efficiency gains), που θα φέρει η τεράστια τεχνογνωσία της Intrum στη διαχείριση προβληματικών.

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε, επίσης, ότι η ανεξάρτητη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ένταξη των τραπεζών στο Asset Protection Scheme (APS), για το οποίο έχει ζητηθεί έγκριση από την Κομισιόν (θα παρέχονται εγγυήσεις από το Δημόσιο στους επενδυτές για τις ζημιές από τιτλοποιήσεις), όσο και για την ένταξη στο σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, για την ίδρυση «κακής τράπεζας», στην οποία θα συγκεντρωθούν προβληματικά ανοίγματα και αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις. Με άλλα λόγια, η συμφωνία με την Intrum επιτρέπει στην Πειραιώς αισιοδοξία ότι θα αντλήσει όλα τα οφέλη από τα σχέδια «συστημικής» διαχείρισης προβληματικών δανείων, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό αν διατηρούσε τα «κόκκινα» δάνεια σε καθεστώς εσωτερικής διαχείρισης, αφού δεν θα υπήρχαν για τους επενδυτές των μελλοντικών τιτλοποιήσεων τα απαραίτητα εχέγγυα αποτελεσματικής διαχείρισης των προβληματικών ανοιγμάτων.

Σε σχέση με το προσωπικό της Recovery Banking Unit (RBU) που θα πρέπει να μεταφερθεί στη νέα εταιρεία, την οποία θα ελέγχει η Intrum, με μειοψηφική συμμετοχή της Τρ. Πειραιώς (20%), ο κ. Μεγάλου εμφανίσθηκε αισιόδοξος ότι η σχετική διαδικασία θα προχωρήσει ομαλά ως την 1η Οκτωβρίου. «Έχουμε χρόνο έως την 1η Οκτωβρίου για να ολοκληρώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για τους εργαζόμενους στην RBU», τόνισε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν όλοι οι εργαζόμενοι της RBU, εκτός όσων ρητά δηλώσουν εναντίωση, και θα έχουν πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την προϋπηρεσία τους στην τράπεζα.

Πάντως, ο κ. Μεγάλου εξήρε τη συνεισφορά της RBU στην προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού, κάνοντας λόγο για εξαιρετικές επιδόσεις στη διαχείριση των προβληματικών ανοιγμάτων μέσα στο 2018, με μείωσή τους κατά 4 δισ. ευρώ, ενώ ήδη το πρώτο τρίμηνο καταγράφεται μείωση κατά 500 εκατ. ευρώ. Ο στόχος του 2019 είναι να υπάρξει μια μείωση «κόκκινων» ανοιγμάτων κατά 3,5 δισ. ευρώ.

Το deal

Για τη στρατηγική συνεργασία με την Intrum ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι οι δύο πλευρές ιδρύουν την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού στην Ελλάδα, αποτιμώμενη στα €410 εκατ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής είναι:

 • Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς,
 • Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, €27 δισ. υφιστάμενων ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 έτη και θα περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις αντίστοιχες με ανάλογες προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,  
 • Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs της Τράπεζας αξίας €1δισ., ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές,
 • O Γεώργιος Γεωργακόπουλος θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.

Η συμφωνία αποτιμά την αξία της πλατφόρμας σε €410 εκατ. To αντάλλαγμα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα €328 εκατ. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum στοχεύουν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2019.

Τα οφέλη

Η στρατηγική συνεργασία προσφέρει σημαντική ώθηση στο σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Τα βασικά οφέλη για την Τράπεζα είναι:

 • Αναβάθμιση των προοπτικών ανάκτησης των ΜΕΑ της Πειραιώς, διευκολύνοντας την επίτευξη και πιθανή υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί από την Τράπεζα για μείωση των ΜΕΑ,
 • Μόχλευση της υφιστάμενης πλατφόρμας, με τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς και την εκτεταμένη εμπειρία της Intrum στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
 • Δημιουργία της κορυφαίας, ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης στην Ελλάδα, που θα υποστηρίζει μελλοντικές συναλλαγές σε ΜΕΑ,
 • H συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας,
 •  Συμμετοχή στην αύξηση της εταιρικής αξίας της νέας εταιρείας διαχείρισης,
 • Το ενεργητικό και τα έσοδα του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου παραμένουν στον ισολογισμό της Τράπεζας,
 • Η διοικητική ομάδα της Τράπεζας θα έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, συνεισφέροντας βελτιωμένα αποτελέσματα στον Όμιλο.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

«Η Στρατηγική συνεργασία με την Intrum αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στη στρατηγική της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού. Βρήκαμε στην Intrum τον κατάλληλο μακροχρόνιο εταίρο για τη σύναψη της κοινοπραξίας αυτής. Η κοινοπραξία με την Intrum θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά μας στη διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού μας. Η νέα Τράπεζα Πειραιώς που θα προκύψει μετά τη Συναλλαγή, θα είναι ένας ευέλικτος και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα οργανισμός. Θα εστιάζει στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας, των μετόχων μας και όλων των εταίρων μας», ανέφερε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Ποια είναι η Intrum

Η Intrum είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με παρουσία σε 24 αγορές της Ευρώπης. Η Intrum υποστηρίζει την ανάπτυξη των εταιρειών, προσφέροντας λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των ταμειακών ροών και της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας τους. Σημαντικό τμήμα του οράματος της εταιρείας είναι το να εξασφαλίζει ότι ιδιώτες και επιχειρήσεις λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να απελευθερωθούν από οφειλές.

Η Intrum απασχολεί περισσότερους από 9.000 επαγγελματίες που εξυπηρετούν περίπου 80.000 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Η Intrum εδρεύει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Nasdaq της Στοκχόλμης.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΠΕΙΡ