Τράπεζες

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Profile στην Attica Bank


Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονιστικών οδηγιών, η Attica Bank επέλεξε να εγκαταστήσει ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, υπολογισμού εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και δεικτών ρευστότητας

Είναι το RiskAvert της Profile Software, μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα που επιτρέπει στις τράπεζες ακριβείς υπολογισμούς εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και παραγωγή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΒΑ (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών).

Το RiskAvert παρέχει δυνατότητες πλήρως αυτοματοποιημένης αποστολής των εποπτικών αναφορών σε μορφή XBRL. Η λύση καλύπτει το πλέον πρόσφατο μοντέλο δεδομένων για όλες τις αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, εξασφαλίζοντας την υποβολή του συνόλου των εποπτικών αναφορών.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών έργων που αφορούν στην κανονιστική συμμόρφωση, η Profile έχει την ικανότητα να προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα εντός του προσυμφωνημένου χρόνου και κόστους.

Διαβάστε επίσης