Επιχειρήσεις

Profile: Μεγάλα κέρδη και υπεραξία από μετοχές


Προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας βλέπουν προφανώς στην εταιρεία λογισμικού Profile, οι επενδυτές που αγόρασαν χθες 436.000 μετοχές της στην ιστορικά υψηλότερη τιμή!

Το πακέτο αυτό, που αντιστοιχεί σε 3,69% του συνολικού αριθμούς μετοχών της εταιρείας, κατανεμήθηκε σε διάφορους επενδυτές, έναντι τιμήματος 3,88 ευρώ ανά μετοχή.
 Η τιμή αυτή είναι η υψηλότερη που είχε καταγράψει μέχρι χθες η μετοχή της Profile. Μετά τη μεταβίβαση έκλεισε στα 4,13 ευρώ (+11%) και σήμερα υποχωρεί στα 3,92 (-5%).

Επισημαίνεται ότι την τελευταία τριετία η μετοχή βρίσκεται σε σταθερή ανοδική τροχιά και η τιμή της έχει δεκαπλασιασθεί(!) – από τα 0,40 ευρώ έχει υπερβεί τα 4 ευρώ.

Το πακέτο που μεταβιβάσθηκε χθες προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών της εταιρεία. Η Profile αγόραζε δικές της μετοχές από το 2010 και είχε συγκεντρώσει το 6,46%, με μέσο κόστος κτήσης πολύ χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή.

Αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν η καλύτερη τοποθέτηση των διαθεσίμων της: Από την πώληση των 436.000 μετοχών (3,69%) η εταιρεία αποκομίζει μεγάλο κέρδος, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση των κεφαλαίων που είχε επενδύσει.
Τα κέρδη αυτά θα εγγραφούν στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση τους.

Στα φετινά αποτελέσματα θα εγγραφεί και η μεγάλη υπεραξία από τις 326.904 δικές της μετοχές που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της, με προοπτική να τις  διαθέσει μελλοντικά.

Διαβάστε επίσης