Ελλάδα

Ομάδα εργασίας για αναβάθμιση του "Εργάνη"


Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση λειτουργικότητας της διαδικτυακής εφαρμογής "Εργάνη" συγκροτείται στο υπουργείο Εργασίας. Η απόφαση θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο “Διαύγεια”
Οπως αναφέρεται στην απόφαση, “έργο της ομάδας είναι η αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν για την βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" και η κατάρτιση σχεδίων για την επίτευξη του σκοπού αυτού (νομοθετικές παρεμβάσεις, κανονιστικές αλλαγές και νέες παραμετροποιήσεις του ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ").
Η ομάδα θα εργασθεί επίσης για την κωδικοποίηση και την απλοποίηση διατάξεων και εγκυκλίων, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των εργασιακών νομοθετημάτων.
Η ομάδα εργασίας, η οποία θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της, τα οποία δεν θα λάβουν πρόσθετη αμοιβή για την υπηρεσία τους, θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Διαβάστε επίσης