Ελλάδα

Συνεργασία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΕΒΕΠ για ενίσχυση των επιχειρήσεων


Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των συνεργειών, μεταξύ του ΕΒΕΠ και της HDB, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Στην εκδήλωση υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕΠ, τα δύο μέρη συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, που θα  διερευνήσει τις  ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων με  έμφαση σε αυτές που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό κλάδο, καθώς η περιοχή του Πειραιά παραδοσιακά φιλοξενεί τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες.

Ακόμη, οι δύο φορείς θα προχωρήσουν σε συμπράξεις στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της διεύρυνσης των εξαγωγών, μέσω της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων και την αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking. 

Το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.

Από την πλευρά της HDB, επιπρόσθετα, θα δοθεί στα μέλη του ΕΒΕΠ πρόσβαση στην πλατφόρμα δικτύωσης “InnoAgora”, με στόχο τη διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και την εύρεση εμπορικών εταίρων, ενώ θα εξεταστεί η διοργάνωση, από κοινού με τα στελέχη του ΕΒΕΠ, webinars σε θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αφορούν στα μέλη του “InnoAgora”, με σκοπό την εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 
O Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: 
«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός ειδικού σκοπού με κύριο στόχο την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της κάλυψης των κενών της αγοράς που σχετίζονται με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση παρεμβαίνοντας καταλυτικά με στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Το αντικείμενο του παρόντος μνημονίου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των συνεργειών μεταξύ του ΕΒΕΠ και της HDB, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας απαριθμώντας τα πεδία και τις δράσεις μέσα στα οποία θα κινηθούν οι δύο φορείς».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα. Αθηνά Χατζηπέτρου, δήλωσε: 
«Στην HDB συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί των προσπαθειών των φορέων της χώρας, για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κεντρική στρατηγική της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι όχι μόνο να στηρίξουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενθαρρύνουμε μέσα από πολλαπλά και καινοτόμα εργαλεία τον επιχειρηματία να γίνει πιο εξωστρεφής, σύγχρονος και κυρίως ανταγωνιστικός τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Παντελής Τζωρτζάκης συμπλήρωσε: 

«Το μνημόνιο συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της καινοτομίας, που είναι το διαβατήριο για να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα αντέχουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Παράλληλα η καινοτομία θα αποτελέσει πόλο προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό και ακόμα πιο σημαντικό να σταματήσουμε να αιμορραγούμε σε ικανούς ανθρώπους στο εξωτερικό και να ενταθεί η αντίστροφη πορεία με τις επιστροφές των νέων ανθρώπων πίσω στην χώρα τους. Η HDB με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, το επερχόμενο Patent Fund και την πλατφόρμα matchmaking InnoAgora δημιουργεί έναν κόμβο καινοτομίας στον οποίο μπορεί να συμμετάσχει κάθε ελληνική επιχείρηση με στόχο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Η συμπόρευση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και τα μέλη του είναι μείζονος σημασίας για την άμεση υλοποίηση αυτού του στόχου». 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα