Χρηστικά

Σβήνονται οι διπλές εισφορές-φαντάσματα!


Διαγράφονται οριστικά λόγω «εύλογης αμφιβολίας» εισφορές 25 ετών σε χιλιάδες ασφαλισμένους και σταματούν οι διώξεις από το ΚΕΑΟ και οι κατασχέσεις

Εκδίδεται εντός των ημερών η απόφαση του υπουργείου Εργασίας, που θα διαγράψει οριστικά τις διπλές ασφαλιστικές εισφορές χιλιάδων ευρώ, με τις οποίες χρεώθηκαν χιλιάδες ασφαλισμένοι για περίπου 25 χρόνια!

Με την απόφαση θα καλούνται όλοι οι διπλοασφαλισμένοι(;), να υποβάλλουν αιτήσεις διαγραφής των οφειλών και να αποκτήσουν ξανά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, αλλά και να πάψουν να αποτελούν στόχο κατασχέσεων από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Τη διαδικασία διαγραφής των οφειλών προβλέπει ο νόμος 4554/2018.

Το πρόβλημα χρονίζει από τον συνταξιοδοτικό νόμο Σιούφα του 1992, μία διάταξη του οποίου προβλέπει ότι όποιος είναι μισθωτός, παρά το γεγονός ότι πλήρωνε κανονικά εισφορές στο τότε ΙΚΑ, εάν έκανε παράλληλα και έναρξη επιτηδεύματος (είχε εκδώσει μπλοκάκι), τότε όφειλε να ασφαλιστεί και στο ΤΕΒΕ, μετέπειτα ΟΑΕΕ και σήμερα ΕΦΚΑ. Επίσης το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και αγρότες, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, αλλά βρέθηκαν να χρωστάνε και στο ΤΕΒΕ ή στον ΟΑΕΕ.

Σημειώνεται πως οι περισσότεροι από τους διλποασφαλισμένους, δεν το γνωρίζουν ότι έχουν χρεωθεί με εισφορές ίσως και 25 ετών(!) και το πληροφορούνται όταν επιχειρούν να κάνουν διακοπή εργασιών ή αλλαγή δραστηριότητας. Πρόκειται δηλαδή για εισφορές-φαντάσματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες ασφαλισμένους. 

Πώς θα σβηστούν οι διπλές εισφορές

Ο νόμος 4554/2018 που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο προβλέπει τη διαγραφή των συγκεκριμένων οφειλών, η οποία ξεκινά με την υποβολή μιας αίτησης από τον διπλοασφαλισμένο. Ωστόσο η ακριβής διαδικασία θα καθοριστεί με την απόφαση από το υπουργείο Εργασίας.
Ειδικότερα, το άρθρο 3 του ν. 4554/2018 προβλέπει τα ακόλουθα:
1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο (2) ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη,
β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος,
γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση,
δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, και 
ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΕΦΚΑ