Ενέργεια

Στρατηγικός επενδυτής στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης


Με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή θα υλοποιηθεί το mega-project ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, που θα διασφαλίσει την ηλεκτροδότηση της μεγαλονήσου με χαμηλότερο κόστος.

Είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην Ελλάδα και θα υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection», που δημιουργήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ. Το 39% αυτής της εταιρείας θα παραχωρηθεί σε έναν  ή περισσότερους στρατηγικούς επενδυτές.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα συνεχισθεί με προεπιλογή των υποψηφίων που πληρούν  συγκεκριμένα  κριτήρια και προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

 Σύμφωνα με πληροφορίες,  αρχικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει εταιρείες από την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, καθώς και κινεζικοί όμιλοι που διαθέτουν θυγατρικές στην Ευρώπη.

Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς από χώρες της ΕΕ. Οι επενδυτές που θα περιληφθούν στην shortlist θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν το επιθυμητό ποσοστό απόδοσης της επένδυσής τους (Investment Rate of Return - IRR). Ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο IRR.