Οικονομία

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2017


Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017 παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννης Σαρμάς.

Η Έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του ανωτάτου δικαστηρίου κατά το έτος 2017 και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού και στην εφαρμογή των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και του Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ενημέρωση που του παρείχε και τον διαβεβαίωσε ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και θα τεθεί σε συζήτηση στις συναρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.