Κοινωνική Ευθύνη

Στήριξη στους πυρόπληκτους από την Παγκρήτια Τράπεζα


Διευκολύνσεις σε πυρόπληκτους αποφάσισε να προσφέρει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ως ελάχιστη συμπαράσταση στις δύσκολες ώρες των κατοίκων των πληγέντων περιοχών, η Παγκρήτια Τράπεζα αποφάσισε:

- Τη δωρεά ποσού 50.000 ευρώ για την κάλυψη μέρους των αυξημένων αναγκών τους. 
- Την αναστολή πληρωμής δόσεων για στεγαστικά, καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών.
- Την παροχή χαμηλότοκων επισκευαστικών δανείων μακρόχρονης αποπληρωμής για την αποκατάσταση των ζημιών σε σπίτια και επαγγελματικές εγκαταστάσεις των πληγέντων πελατών της Τράπεζας.

Όπως διευκρινίζεται, οι διευκολύνσεις αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα χαρακτηριστούν επίσημα ως πυρόπληκτοι και γενικά ζημιωθέντες από τις αρμόδιες αρχές.

Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που επιθυμεί να συνδράμει στην κοινή προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την ανακούφιση των πληγέντων, μπορεί να απευθυνθεί στα καταστήματα του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας, καταθέτοντας ανέξοδα οποιοδήποτε ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων της Τράπεζας της Ελλάδος, με αριθμό 23/2341195169 και IBAN GR4601000230000002341195169.

Διαβάστε επίσης