Ελλάδα

Στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής


Νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με αυτό προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και χορήγησης ασύλου. Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων με υπουργική απόφαση για την κάλυψη αναγκών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 η εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας σύναψη δημοσίων συμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ) για την κάλυψη των αναγκών μεταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), η απόσπαση προσωπικού του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η εξαιρετική διαδικασία ως προς τη χορήγηση ασύλου στα σύνορα σε πολίτες τρίτων χωρών.

Μέχρι το τέλος του 2019 παρατείνεται και η δυνατότητα του Οικονομικού Τμήματος να ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφορικά με τις προμήθειες της Υπηρεσίας Ασύλου, λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης του Τμήματος Προμηθειών.

Επίσης, επανακαθορίζονται ζητήματα αναφορικά με τη χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή και προβλέπεται η χορήγηση και σε ενήλικες που αποκτούν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη ή συνεπεία γονικής παροχής. Νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου θεσμοθετείται για πολίτες Αυστραλίδας ηλικίας 18-31 ετών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων και επισκέπτονται την Ελλάδα για χρονική περίοδο έως 12 μήνες, καθώς και σε πολίτες τρίτων χωρών που έρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο.

Πηγή: ΑΜΠΕ