Χρηστικά

Στα χέρια της ΑΑΔΕ λίστες με Έλληνες καταθέτες από 76 χώρες!


Θα διασταυρωθούν με τα ποσά που έχουν δηλώσει στην Εφορία για τον εντοπισμό μαύρου χρήματος - Ολόκληρη η λίστα των 76 χωρών

Λίστες με τα στοιχεία των καταθέσεων Ελλήνων πολιτών, σε 76 χώρες θα λάβει φέτος η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών σε διμερή βάση.

Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ, θα κοινοποιήσει στις χώρες αυτές, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, για τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις των κατοίκων τους, σε ελληνικές τράπεζες ή άλλα ιδρύματα.

Στόχος των διμερών αυτών συμφωνιών, που έγιναν με πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που ανθούν και στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο όπως αποκαλύπτουν οι λίστες που βγαίνουν κατά καιρούς όπως, οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, τα Panama Papers κ.λπ.  

Ανάλογα με τη χώρα, οι λίστες θα περιέχουν στοιχεία για τις καταθέσεις και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, από το έτος 2016 και μετά, ενώ για ορισμένες, το πρώτο έτος ανταλλαγής στοιχείων θα είναι το 2017, 2018 και 2019.

Παράδειγμα η Αλβανία, θα αποστείλει στοιχεία από το 2019, έτος κατά το οποίο υπογράφηκε η συμφωνία, και για τα επόμενα έτη μέχρι το 2021, ενώ οι Βερμούδες, θα αποστείλουν (και θα λάβουν) στοιχεία από το έτος 2016 και μετά.

Οι λίστες που θα παραλάβει η ΑΑΔΕ, θα ελεγχθούν εξονυχιστικά από τις φορολογικές υπηρεσίες και θα διασταυρωθούν τα ποσά που φέρονται να έχουν καταθέσει στο εξωτερικό, με εκείνα που δηλώνονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπιστούν κρυμμένα αφορολόγητα ή «μαύρα» εισοδήματα.

Σημειώνεται πως πρόκειται για καταθέσεις μόνο των φορολογικών κατοίκων της Ελλάδας, και όχι Ελλήνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών.

Για τα συγκεκριμένα στοιχεία, καταθέσεων, τόκων και άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων δεν υφίσταται, πλέον, κανένα τραπεζικό απόρρητο των ελεγχόμενων λογαριασμών.

Ποια στοιχεία λαμβάνει η ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι αντίστοιχες Αρχές των άλλων χωρών και η ΑΑΔΕ στις άλλες χώρες είναι τα ακόλουθα:

  1. Τα στοιχεία του υπόχρεου, το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
  2. Στοιχεία Λογαριασμών: Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
  3. Υπόλοιπα Λογαριασμών: Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,
  4. Τόκοι Λογαριασμών: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
  5. Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού,
  6. Αποδόσεις άλλων Προϊόντων: Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Η λίστα των 76 χωρών εδώ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα