Επιχειρήσεις

Στα 367,6 εκατ. ευρώ οι ενοποιηµένες πωλήσεις της Intracom Holdings το εννιάµηνο 2019


Στο ποσό των 367,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιηµένες πωλήσεις της Intracom Holdings στο εννεάµηνο του 2019 έναντι 338,4 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχα περυσινό εννιάμηνο, αυξηµένες κατά 8,6%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 22,7 εκατ. ευρώ από 21,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνo του 2018.

Σημειώνεται ότι οι νέες συµβάσεις τριµήνου ανήλθαν σε 296 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 30/9/2019 ήταν 835 εκατ. ευρώ.

Ως όµιλος, η Intracom Holdings απασχολεί περίπου 2.800 εργαζόµενους και διατηρεί θυγατρικές και γραφεία αντιπροσώπευσης σε 16 χώρες.