Επιχειρήσεις

Στα €108,5 εκατ. οι πωλήσεις του ομίλου Συστήματα Sunlight το 2018


Στο ποσό των 108,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Συστήματα Sunlight το 2018 έναντι 84,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα 19,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 13%. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άνοδο στα 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Σημειώνεται ότι η Sunlight έχει αναγνωρίσει στα αποτελέσματα του 2018, έσοδο 58,2 εκατ. ευρώ το οποίο προέρχεται από την ασφαλιστική αποζημίωση των 66 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό των 7,8 εκατ. ευρώ της αποζημίωσης να αναγνωρίζεται εντός του 2019. Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2018, η εταιρεία συμφώνησε με τους ασφαλιστές της στην λήψη ποσού 66 εκατ. ευρώ ως ασφαλιστική αποζημίωση, από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί 33 εκατ. ευρώ (18 εκατ. εντός του 2018). Επίσης, το 2018, η εταιρεία σύνηψε δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), ύψους 12,5 εκατ. ευρώ και διάρκειας 7 ετών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και την περεταίρω έρευνα σε νέες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 2019 η εταιρεία προχωρά με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, έχοντας ως σύμμαχο τα υγιή fundamentals στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων βιομηχανικής χρήσης (eIVs, electrical Industrial Vehicles).

Επιπλέον, στρατηγική επιλογή της διοίκησης της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, στηριζόμενες στην τεχνολογία λιθίου, με την νέα προϊοντική σειρά «έξυπνων» μπαταριών λιθίου για eIVs και την εμπορική ονομασία «Li.On Force». Η σειρά Li.On Force θα αποτελέσει το προϊοντικό όχημα για την διείσδυση της Sunlight σε μία αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 7% έως το 2030.

Διαβάστε επίσης