Επιχειρήσεις

Σε έκδοση ομολογιακού προχωρά ο Καραμολέγκος


Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ μέχρι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, αποφάσισε ομόφωνα η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Καραμολέγκος

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Kαραμολέγκος, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.012.829 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  •  Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ μέχρι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (3.800.000,00€), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, με σκοπό την κάλυψη αγοράς βιομηχανικού ακινήτου προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
  •  Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των επιμέρους ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου και την υπογραφή των οικείων συμβατικών κειμένων.
  •  Έγινε ενημέρωση για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα