Χρηστικά

Γη και ύδωρ σε offshores για επενδύσεις στην Ελλάδα


Σε 100.000 ευρώ το κόστος για την μετακόμιση επενδυτών στην Ελλάδα, ποιά είναι τα προνόμια που θα απολαμβάνουν για μια 15ετία

Με «διαβατήριο» ύψους 100.000 ευρώ οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με διάταξη που θα ενταχθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Πρόκειται για το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Ιταλία, όπου πέτυχε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα είναι διαφορετικό από το πλαίσιο της Golden Visa, που αφορά μόνο στην απόκτηση κατοικίας στην Ελλάδα, αλλά δεν αποκλείεται να συνδυαστούν τα δύο πλαίσια.

Στόχος του μέτρου είναι η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τόνωση της ανάπτυξης, η οποία είναι και θα είναι καχεκτική στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις της Κομισιόν.

Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις στον κλάδο της τεχνολογίας, να μειώσει τη φορολογία στα ανώτερα κλιμάκια και να δώσει κίνητρα στην μεταφορά έδρας στην Ελλάδα, αναχαιτίζοντας ταυτόχρονα το brain drain, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες η ρύθμιση θα προβλέπει ότι οι ξένοι υπήκοοι, θα μπορούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δηλαδή, να επενδύουν, να δραστηριοποιούνται και να φορολογούνται στην Ελλάδα.

Με την υπαγωγή στο καθεστώς , οι νέοι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας θα μπορούν να εξασφαλίζουν απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του φόρου επί των ξένων δραστηριοτήτων και επενδύσεων τους, απαλλαγή από την καταβολή φόρων επί της αξίας ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό, φόρων επί χρηματοπιστωτικών μέσων, τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου αλλά και απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς και δωρεών για περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδας στη διάρκεια των ετών όπου η φορολογική κατοικία θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Με τις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα, φορολογική κατοικία αποκτά όποιος διαμένει τουλάχιστον 183 ημέρες το χρόνο στη χώρα, χωρίς όμως να παρέχεται κανένα φορολογικό κίνητρο. Στην περίπτωση αυτή το παγκόσμιο εισόδημά του φορολογείται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και διενεργείται συμψηφισμός φόρου με τυχόν φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή στο πλαίσιο των ισχυουσών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας.

Οι προϋποθέσεις και τα κίνητρα

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, οι επενδυτές που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα καταβάλουν έναν προκαθορισμένο φόρο, ύψους 100.000 ευρώ. Το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς τους, που επίσης θα έρθει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι:

  • Να κατοικούν στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες ετησίως.
  • Υποχρεώνονται να επενδύσουν 500.000 ευρώ στην Ελλάδα τα πρώτα τρία χρόνια της παραμονής τους.
  • Όσοι τοποθετήσουν 1,5 εκατ. ευρώ σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία ο φόρος θα μειώνεται στο μισό.
  • Για επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ, ο φόρος θα μειώνεται σε 25.000 ευρώ.
  • Το πρόγραμμα θα έχει 15ετή διάρκεια και στο διάστημα αυτό, δεν θα μπορεί ο νομοθέτης να μεταβάλει τα πλεονεκτήματα που θα απολαμβάνουν όσοι ενταθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Διαβάστε επίσης