Χρηστικά

Σαρωτικοί έλεγχοι για κατώτατο μισθό, τριετίες, δώρα, άδειες και μαύρη εργασία


Ποιές επιχειρήσεις έβαλαν στο στόχαστρο οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα απειλώντας με αυτόφωρο

Εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να διαπιστώσουν αν ενσωματώθηκε η αύξηση στον κατώτατο μισθό και στις τριετίες, αν χορηγήθηκαν ή πληρώθηκαν οι άδειες, καθώς και για την πάταξη της αδήλωτης και μαύρης εργασίας.

Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει ότι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων ως προς την αμοιβή, τη χορήγηση και την πληρωμή των αδειών τους και την εν γένει τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι έχουν την έννοια ότι γίνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιστορικό παραβατικότητας, ή ανήκουν σε κλάδο ο οποίος φημίζεται για την παραβατικότητα ή και σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά και ε΄χουν εντοπιστεί από προηγούμενους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας εφιστούν την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

  1. Από 1 Απριλίου 2024 και χωρίς ηλικιακή διάκριση ισχύει η υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθ. 25058/29.03.2024 (ΦΕΚ 1974/Β/29.03.2024), με την οποία καθορίστηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός στα 830,00 ευρώ και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο στα 37,07 ευρώ.
  2. Με την αριθ. 113169/2023 υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 7421/Β/23) και συγκεκριμένα το Μέρος Γ' άρθρο πρώτο, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ τη μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ, όπως  εν προκειμένω η αύξηση του κατώτατου μισθού εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της.
  3. Σύμφωνα με την απόφαση 109084/30-12-2021 με την οποία τροποποιείται η 40331 Δ1.13521/13-9-2019 για την υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προβλέπεται ότι στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, έως 30 Απριλίου 2024, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 2023 και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.
  4. Με την Κ.Υ.Α. 19040/1981 (ΦΕΚ 742/Β/81) των υπουργών Οικονομίας και Εργασίας, ορίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος Πάσχα θα γίνει μέχρι την Μ. Τετάρτη. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
  5. Με τον ν. 5053/2023 (ΦΕΚ 158/Α), προβλέπεται ότι για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14.2.2012 και μετά από την 1.1.2024. Η συγκεκριμένη προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:
  • Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.
  • Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Η Επιθεώρηση Εργασίας τονίζει, πως για τους παραβάτες εργοδότες η εκδίκαση των εν λόγω ποινικών υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Υπογραμμίζει τέλος ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συνεχίζει να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για την πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και είναι διαρκώς στη διάθεση των εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα