Επιχειρήσεις

Quest: Υψηλές επιδόσεις στον τομέα πληροφορικής


Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα στη χρήση 2023 εμφάνισε ο όμιλος Quest, που δραστηριοποιείται στις λιανικές πωλήσεις ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, στις υπηρεσίες πληροφορικής, στις ταχυμεταφορές και στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

 Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, τα EBITDA ήταν €83,3 εκατ., (+15,7%), τα κέρδη προ φόρων €58,9 εκατ.(+7,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 45,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%.

Σημειώνεται ότι τα ποσά του 2022 περιείχαν κεφαλαιακά κέρδη €1,3 εκατ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών και έκτακτα ανόργανα έσοδα €1,2 εκατ. Εαν αφαιρεθούν τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, τα κέρδη προ φόρων στο 2023 είναι βελτιωμένα κατά περίπου 12,5%.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά περίπου €5,4 εκ. το 2023 λόγω της μεγάλης ανόδου του επιτοκίου βάσης (Euribor).

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια - ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €17 εκατ. έναντι καθαρών ταμειακών διαθεσίμων €28,7 εκατ. στις 31/12/2022. Η μεταβολή από τις 31/12/2022, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, στη διανομή μερίσματος ύψους € 21,3 εκατ. και στις νέες επενδύσεις οι οποίες ανήλθαν σε περίπου €27 εκατ.

Αποτελέσματα 2023 ανά δραστηριότητα:

➢ Εμπορική Δραστηριότητα (εταιρείες Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου, FoQus, Έπαφος). Κατά το 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+16,9%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το 2022. Η μονοψήφια αύξηση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται κυρίως στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του επιτοκίου βάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της δραστηριότητας, αυξήθηκε διψήφια (+28%) λόγω και της συνεισφοράς της ΓΕΔ στα αποτελέσματα του 2023.

➢ Υπηρεσίες Πληροφορικής (εταιρείες Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Κατά το 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+21,8%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 25,6%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 5,6%, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 4,3%. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα αποτελέσματα του 2023 επηρεάστηκαν αρνητικά από έκτακτα έξοδα μεταφορικών, οφειλόμενα στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου στην Kεντρική Ελλάδα.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρά μειωμένες (-2,1%) λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά -1,7%.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2023 ανήλθαν σε €12,6 εκ. σε σχέση με €15,8 εκ. το 2022, από τα οποία τα €10,8 εκ. αντιστοιχούν σε μερίσματα από θυγατρικές της. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €10,7 εκ. έναντι κερδών €13,4 εκ. το 2022.
Προοπτικές για το 2024

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου κατά το τρέχον έτος, προβλέπονται τα εξής:

➢ Εμπορική Δραστηριότητα: Αναμένεται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2023. Η προ φόρων κερδοφορία αναμένεται στα ίδια επίπεδα ή ελαφρά χαμηλότερα, λόγω πίεσης του μικτού περιθωρίου, αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (υψηλού Euribor) και δευτερευόντως λόγω αυξημένων αποσβέσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2023, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ και το ανεκτέλεστο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) ξεπερνά τα €550εκ.

➢ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται υψηλότερη ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2023, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται ανάπτυξη σε έσοδα και κερδοφορία λόγω των νέων επενδύσεων και υπό την προϋπόθεση φυσιολογικών κλιματικών συνθηκών όσον αφορά στην ηλιοφάνεια.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2024, εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και στην προ φόρων κερδοφορία. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €300 εκατ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα