Οικονομία

Δημοσιονομικό success με πρωτογενές πλεόνασμα €823 εκατ.


΄Μεγάλη αύξηση εσόδων τον Φεβρουάριο, συγκρατούνται οι δαπάνες

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας στο πρώτο φετινό δίμηνο, αντανακλώντας τη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία και τα αποτελέσματα των προσπαθειών περιστολής της φοροδιαφυγής και εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών. Η παραγωγή υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων συνεχίζεται, τα δημόσια έσοδα αυξάνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, οι δαπάνες συγκρατούνται χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για το πρώτο δίμηνο του έτους, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 823 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 196 εκατ. ευρώ. Υπάρχει δηλαδή θετικό αποτέλεσμα και υπέρβαση στόχου κατά 1,019 δισ. ευρώ

Ανάλογη θετική επίδοση επετεύχθη και στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, που ανήλθαν σε 7.831 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 343 εκατ. ευρώ (+4,6%).

 Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 452 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα των δημοσίων εσόδων επιτεύχθηκαν τον Φεβρουάριο, με  εισπράξεις 3.724 εκατ. ευρώ, υψηλότερες κατά 369 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.111 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 431 εκατ. ευρώ. (+11,7%!).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 ανήλθαν στα 8.965 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.534 εκατ. ευρώ).

Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση  982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 (σ.σ. κοινωνικό επίδομα) σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018.

Τελικά έγιναν πληρωμές 324 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προκύψει θετική διαφορά 558 εκατ.

Οι δημόσιες επενδύσεις 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1.573 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 789 εκατ. ευρώ, των πρόσθετων αποδοχών κατά 330 εκατ. ευρώ (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018), καθώς και των μεταβιβάσεων κατά 267 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.417 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 198 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Διαβάστε επίσης