Τράπεζες

Προτάσεις ΤΧΣ για εταιρική διακυβέρνηση στην Εθνική


Σειρά προτάσεων του ΤΧΣ για βελτιώσεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ενέκρινε σήμερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, η οποία επικύρωσε επίσης τις αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ και την είσοδο νέων μελών.

Σε ανακοίνωση του Ταμείου αναφέρεται ότι με αυτή την ανανέωση, η τράπεζα διαθέτει ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του και ικανοποιητική ισορροπία φύλων. Τα νέα ανεξάρτητα μέλη ενισχύουν τη δυναμική του ανώτατου οργάνου εταιρικής διακυβέρνησης της  Εθνικής Τράπεζας ενώ, με την εισαγωγή του θεσμού του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της επενδυτικής κοινότητας.

Το ΤΧΣ επισημαίνει ότι κύρια προτεραιότητα του παραμένει η διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσει τη διαρκή, στενή, εποικοδομητική συνεργασία του με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου της εταιρικής τους διακυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης