Επιχειρήσεις

Prodea: Εσοδα +11,6%, κέρδη 105 εκατ. το 2022


Εσοδα από μισθώματα 149,7 εκατ.  ευρώ, αυξημένα κατά 11,6% σε ετήσια βάση, είχε πέρυσι η εισηγμένη εταιρεία ακίνητης περιουσίας PRODEA Investments. Επιπλέον εισέπραξε 37,2 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν αποτέλεσμα ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων, στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου,

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 105,1 εκατ.ευρώ (έναντι €97,9 εκατ. το 2021), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων και τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €108,5 εκατ. το 2022 έναντι €101,7 εκατ. το 2021. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €56,8 εκατ. το 2022 έναντι €61,0 εκατ. το 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε €2.809,1 εκατ. έναντι €2.455,4 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 14,4%).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε €1.475,2 εκατ. ή €5,77 ανά μετοχή έναντι €1.396,3 εκατ. και €5,47 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε: «Ακόμα και στην παρούσα δύσκολη διεθνή συγκυρία, τα αποτελέσματα του Ομίλου μας ήταν θετικά και αξίζει να σημειωθεί ότι το ενεργητικό μας, για πρώτη φορά, ξεπέρασε τα €3 δισ.».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Prodea