Χρηστικά

Πότε ξεκλειδώνουν οι απολύσεις- Τι λέει το υπουργείο Εργασίας


Τους τελευταίες μήνες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε απολύσεις προσωπικού, πολλές από τις οποίες, είναι παράνομες και άκυρες

Τους χρόνους που ξεκλειδώνουν οι απολύσεις των εργαζομένων, εν μέσω πανδημίας, από τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα μέτρα στήριξης  διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας.

Στους τελευταίες μήνες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε απολύσεις προσωπικού, πολλές από τις οποίες, είναι παράνομες και άκυρες, καθώς έγιναν σε χρόνους, που δεν επιτρέπονται με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε μέτρα στήριξης, λόγω του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, από τον Νοέμβριο και ειδικά τον Δεκέμβριο του 2020, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των απολύσεων και των εγγεγραμμένων ανέργων, που δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά εργασίας, καθώς, αρκετές επιχειρήσεις είτε μειώνουν το προσωπικό που απασχολούν είτε κλείνουν οριστικά.

Πότε επιτρέπονται οι απολύσεις

Δεδομένης της σύγχυσης που υπάρχει σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιό του (Α.Π.: οικ. 3541/80) διευκρινίζει το πλαίσιο αναφορικά με την απαγόρευση καταγγελιών σύμβασης εργασίας και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις- εργοδότες απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή, και σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας αυτή είναι άκυρη.

Αναφορικά με τις με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, η αληθής έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA είναι ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους εντός του μηνός Δεκεμβρίου απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, ως ισόχρονο διάστημα νοείται το συνολικό χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μηνός Δεκεμβρίου, ήτοι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που έθεσαν σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του πρώτου εργαζόμενου/ων εντός του μηνός Δεκεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης της τελευταίας αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων της επιχείρησης εντός του ίδιου μήνα.

Παράδειγμα

Επιχείρηση που έθεσε σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κάποιων εργαζομένων της από 4/12/2020 έως 15/12/2020 και τις συμβάσεις εργασίας των ίδιων ή διαφορετικών εργαζομένων από 21/12/2020 έως 28/12/2020, υποχρεούται μετά τις 28/12/2020 να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, εφόσον η επιχείρηση-εργοδότης δεν κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών για τον μήνα Ιανουάριο.
Ευνόητο είναι ότι, εάν μια επιχείρηση έθεσε σε αναστολή σύμβαση ή συμβάσεις εργασίας ενός ή περισσότερων εργαζομένων από 1/12/2020 έως 31/12/2020, υποχρεούται μετά την 31/12/2020 να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για τριάντα μία (31) ημέρες, εφόσον η επιχείρηση-εργοδότης δεν κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών για τον μήνα Ιανουάριο.

Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης

Η εγκύκλιος διευκρινίζει, πως ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εντός του μηνός Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν προσλήψεων που έγιναν εντός του χρονικού διαστήματος χρήσης του μέτρου από την επιχείρηση κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζει ότι οι χρόνοι που επιτρέπονται οι απολύσεις, τελούν υπό την επιφύλαξη διατάξεων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων που αφορούν διευκολύνσεις επιχειρήσεων, όπως λ.χ. η χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Αυτό σημαίνει, πως αν έχει περάσει η δέσμευση της επιχείρησης, για τη μη διενέργεια απολύσεων, λόγω των αναστολών εργασίας, δεν μπορεί να προβεί σε απολύσεις εάν έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα