Χρηστικά

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις σε κάθε Ταμείο


Την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει καταβολή των συντάξεων Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.

Ειδικότερα, οι συντάξεις, ανά ταμείο, θα αποδοθούν ως ακολούθως:

  • Δημόσιο, το ΙΚΑ και ΝΑΤ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019
  • ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις  την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019.
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Μαρτίου 2019 θα καταβληθούν την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019
  • Tο ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2019 τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019.