Χρηστικά

Πώς θα ρυθμισθούν τα κόκκινα χρέη


Χωρίς περιορισμούς η διαπραγμάτευση για κούρεμα, πάγωμα, διακανονισμό. Προϋπόθεση η βιωσιμότητα

Στη διακριτική ευχέρεια των άμεσα ενδιαφερόμενων – πιστωτών και οφειλετών – θα αφήνει ο νέος νόμος τον τρόμο ρύθμισης/διακανονισμού των «κόκκινων» επιχειρηματικών οφειλών. Η λύση-πακέτο θα αποφασίζεται μεταξύ τους, σε διαπραγμάτευση όπου θα συμμετέχει ειδικός διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα μπορεί να περιλαμβάνει - επιλεκτικά ή συνδυαστικά - κούρεμα, αποπληρωμή σε δόσεις,  πάγωμα υποχρεώσεων, περίοδο χάριτος, ή ό,τι άλλο συμφωνηθεί.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται θα αφορά τις συνολικές οφειλές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προς εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία, τράπεζες και προμηθευτές.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και τελικού διακανονισμού θα είναι εξωδικαστική και θα υπάρχει  προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Για τις μικρές επιχειρήσεις η προθεσμία θα είναι 1-2 μήνες, ενώ για τις μεγαλύτερες η διαπραγμάτευση θα μπορεί να διαρκέσει έως 3 μήνες.

Κάθε αίτηση για ένταξη στον  εξωδικαστικό μηχανισμό διακανονισμού,  θα «χρεώνεται»  σε συντονιστή από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτός θα συμμετέχει σε όλες τις διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη- πιστωτών. 

Οι διατάξεις  που θα θεσπιστούν θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύσουν πιθανότατα για 18 μήνες. Το χρονικό διάστημα ισχύος τους συζητείται και μπορεί να είναι μεγαλύτερο – έως και δύο χρόνια -  εάν τελικά κριθεί ότι  λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων δεν θα είναι εφικτό να κλείσουν όλες οι υποθέσεις στο 18μηνο. 

Στο διάστημα που θα ισχύει  ο νέος νόμος, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις και να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, καταλήγοντας σε συμφωνία για τον τρόπο διακανονισμού, ή σε άγονο αποτέλεσμα. Η συμφωνία θα υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο προς απλή επικύρωση 

Στις διατάξεις για συνολική ρύθμιση κόκκινων οφειλών θα μπορούν να προσφύγουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (ΑΕ,ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, μονοπρόσωπες) καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες,  για υποχρεώσεις τους που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016. Η ημερομηνία αυτή έχει τεθεί ενδεικτικά στις συζητήσεις για την κατάρτιση του νομοσχεδίου και μπορεί τελικά να αλλάξει.

Εκτιμάται ότι ο νέος νόμος θα δώσει τη δυνατότητα διακανονισμού κόκκινων χρεών σε περίπου 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες, 70.000 μικρές επιχειρήσεις, 28.000 μικρομεσαίες και 2.000 μεγαλύτερες εταιρείες, που μόνον στις τράπεζες έχουν  συνολικά ληξιπρόθεσμα ανοίγματα άνω των 60 δισ. ευρώ, ενώ σε εφορίες και ασφαλιστικά Ταμεία  οφείλουν πάνω από 22 δισ. ευρώ.

Όμως, συμφωνία με τους πιστωτές θα μπορούν να διαπραγματευθούν μόνον οι επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες – και οι επαγγελματίες που κρίνεται ότι θα  είναι μελλοντικά σε θέση να ανταποκριθούν στις ρυθμισμένες υποχρεώσεις τους.

Η βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα κρίνεται με βάση αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, όπου ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει οικονομικά στοιχεία (π.χ. το Ε9, τα έσοδα-έξοδα της τρέχουσας περιόδου, τα περιουσιακά στοιχεία, τις ακριβείς οφειλές του κ.λπ.). Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις  θα αξιολογούνται από ανεξάρτητο εκτιμητή.