Χρηστικά

Πώς η ΑΑΔΕ... επιχορηγεί τις ανακαινίσεις σπιτιών και γραφείων!


Όλες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή φόρου εισοδήματος έως 3.200 ευρώ το χρόνο για 5 διαδοχικά έτη

Σε εφαρμογή τέθηκε η επιχορήγηση από την Εφορία των ανακαινίσεων κατοικιών και γραφείων, με την καθιέρωση ισχυρών κινήτρων εκπτώσεων φόρου.

Η μείωση του φόρου είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στην ουσία ισοδυναμεί με… επιχορήγηση του κόστους ανακαίνισης της κατοικίας από την ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι φορολογούμενοι που προχωρούν σε ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτων θα κερδίζουν έκπτωση φόρου εισοδήματος, που μπορεί να φθάνει έως 3.200 ευρώ το χρόνο για πέντε χρόνια και με ανώτατο όριο το ποσό των 16.000 ευρώ.

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 5 ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με «οροφή» το ποσό των 16.000 ευρώ.

Όμως, το βάρος δίδεται στις δαπάνες εργασιών, ενώ το κόστος των υλικών θα συμμετέχει μέχρι το 1/3 του συνολικού κόστους.

Για παράδειγμα, για μια ανακαίνιση ακινήτου κόστους 10.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει επιστροφή φόρου ύψους 2.000 ευρώ κάθε χρόνο για πέντε έτη. 

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για τη λήψη της φοροέκπτωσης είναι:

 • Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.
 • Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.ά.).

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Ποιες εργασίες αναγνωρίζονται

Οι εργασίες ανακαίνισης και λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, για τις οποίες αναγνωρίζεται έκπτωση φόρου είναι ενεργειακές και λειτουργικές και συγκεκριμένα:

 1. Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
 2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 3. Συντήρηση/επισκευή στέγης.
 4. Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
 5. Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
 6. Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
 7. Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 8. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
 9. Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 10. Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 11. Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 12. Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 13. Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 14. Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 15. Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 16. Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα